Pgslot

ข่าวเศรษฐกิจ Archives - HATYAITODAY ข่าวเศรษฐกิจ - HATYAITODAY

จังหวัดสงขลา เตรียมแผนเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารสะเดา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน วันที่ 1 ธ.ค. 64 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสงขลา พร้อมติดตามโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบการรายงานข้อมูลสนับสนุนการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสะเดา อาทิ สถิติการเดินทางเข้า-ออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา, ปริมาณผู้โดยสารในส่วนการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร, ยานพาหนะที่จะเข้ามาใช้บริการโครงการ, ปริมาณผู้โดยสารที่จะเข้ามาใช้บริการโครงการ และการคาดการณ์การขยายตัวของกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้าใช้บริการในอนาคต โดยมีนายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประเทศไทยมีการค้าข้ามแดนผ่านด่านศุลกากรที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 34 แห่งทั่วประเทศ โดยด่านศุลกากรที่มีมูลค่าการค้าชายแดนมากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี ล้วนตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะด่านสะเดาเป็นการค้าทางบกที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงที่สุดของประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการค้าและการท่องเที่ยวบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเสริมสร้างให้เกิดการจ้างงานการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของภูมิภาคในพื้นที่ระดับจังหวัดและเมืองชายแดน ซึ่งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ จะทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นจากการอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน, เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ, เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางและจุดบริการนักท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้งสามารถใช้เป็นจุดพักรถสำหรับผู้ที่เกิดทางเป็นระยะทางไกล ทำให้ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ในบริเวณรอบๆ รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณรอบๆพื้นที่โครงการและสามารถจัดระเบียบรถสาธารณะในเขตอำเภอสะเดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

เทศบาลคอหงส์ ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดศรีตรัง เพื่อป้องกันโรคโควิด วันพุธที่ 21 เม.ย. 64 นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดศรีตรัง ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาด (Big Cleaning) พร้อมพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดศรีตรังและพื้นที่ใกล้เคียง HATYAITODAYNEWS

ชี้แจงโครงการรัฐบาลให้เงินประชาชน 3,000 บาท 15 ล้านสิทธิ์เพื่อจับจ่ายใช้สอย เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ตามที่ได้มีการปประกาศของรายงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชน 15 ล้านสิทธิ์ รับ 3,000 บาท เพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นการเอื้อทุนใหญ่ เงินเข้ากระเป๋าห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อนั้น ด้านน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ที่ต่อยอดจากโครงการชิมช้อปใช้ โดยร้านค้าที่เข้ามาโครงการจะยังเหมือนเดิม โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เพื่อขยายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมาย คือกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอย ร้านโชห่วย ร้านขายข้าวแกง ร้านขายอาหารและเครื่องมือตามตลาดหรือตลาดนัด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อกระจายรายได้ลงสู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจถึงมือผู้ประกอบการรายเล็กมากที่สุด โครงการดังกล่าว จึงได้กำหนดหลักการเบื้องต้น ให้สามารถใช้จ่ายได้วันละ 100 บาท แบ่งเป็น รัฐออกค่าใช้จ่ายให้ 50 เปอร์เซ็นต์ ผู้ได้รับสิทธิ์ออกเอง 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องในการจับจ่ายใช้สอยกับผู้ประกอบการรายเล็ก เช่น […]

เดลิเวอรี่ กับการปรับตัวในภาคธุรกิจของผู้ประกอบการชาวหาดใหญ่ ย้อนกลับไปในช่วงที่ประเทศไทยเริ่มประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับแรกในช่วงโควิด-19 ทำให้ประชาชนจำเป็นต้องอยู่กับบ้าน ตามนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นโอกาสสำหรับอาชีพ Delivery แน่นอนว่า ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบการในพื้นที่หาดใหญ่จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนต้องเปลี่ยนไป เน้นการสั่งอาหารผ่านพนักงานส่งอาหารแบบฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้น ประเด็นดังกล่าวทำให้สำนักข่าว Hatyai Today News ลงพื้นที่เข้าสอบถามถึงการทำงานของพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ที่เรียกในว่ามีบริการเดลิเวอรี่ อยู่หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Food Panda , Grab food หรือที่เป็นแบรนด์ที่มาจากท้องถิ่นอย่าง Aroi D Delivery ซึ่งการสำรวจดังกล่าว ทำให้ทราบข้อมูลอย่างหนึ่งคือ พนักงานบริการรับส่งอาหารบางท่านสามารถสร้างรายได้กว่า 1,000 บาทต่อวัน และยังมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอีกด้วยในอนาคต สาเหตุที่ธุรกิจรับส่งอาหารยังสามารถเติบโตได้นั้นเป็นผลมากจากพฤติกรรมการใช้ขีวิตของคนเมืองที่เปลี่ยนไป (New Normal Lifestyle) การเลือกที่จะอยู่กับบ้านมากกว่าออกไปแฮงค์เอาท์ในช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกงาน เมื่อมองถึงในแง่ของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในหาดใหญ่ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตกาณ์โควิด-19 ทั้งในแง่ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น […]

รวมเว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงิน ช่วยเหลือ COVID-19 ปลอม จากสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่่แพร่ระบาดในประเทศไทย ทำให้ส่งผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ , การท่องเที่ยว และผู้ที่ได้ผลกระทบมากที่สุดคือประชาชนจนทำให้ กระทรวงการคลัง ได้เปิดตัวเว็บไซต์ “www.เราไม่ทิ้งกัน.com” เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 ลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อรับมาตรการรับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ขณะนี้ได้มีเว็บไซต์ปลอมเปิดมาเพื่อให้ลงทะเบียนรับเงิน ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อเพราะอาจจะดึงข้อมูลส่วนตัวของท่านไปได้ การลงทะเบียนจะต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก เป็นต้น ดังนั้นขอให้ทุกท่านตรวจสอบการลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง HATYAITODAYNEWS ภาพจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ธนาคารประกาศปิดทำการ 2 วัน ป้องกันไวรัส COVID-19       ธนาคารประกาศปิดบริการทุกสาขาชั่วคราว เริ่มวันนี้ 28 มีนาคม เป็นต้นไปหลังคนมาต่อคิวแน่นรับเงินชดเชย 5,000 บาท ป้องกันไวรัส COVID-19 ระบาด  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศวันที่ วันที่ 28 มีนาคม 2563 ว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยาขอปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการช่องทางออนไลน์ของธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง     นอกจากนี้ยังมีธนาคารอื่นๆที่ปิดบริการกว่า 8 ธนาคาร ทั้ง ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) […]