จ.สงขลา เตรียมเปิดบริการ สนามชนโค สนามชนไก่ สนามมวย ตามคำสั่งศบค.ที่ประกาศปลดล็อก

จ.สงขลา เตรียมเปิดบริการ สนามชนโค สนามชนไก่ สนามมวย ตามคำสั่งศบค. ที่ประกาศปลดล็อก

วันนี้ 3 ส.ค. 63นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ COVID-19 อนุญาตเปิดสถานที่เช่น สนามชนโค, สนามชนไก่ , สนามกัดปลา และ สนามแข่งขันอื่น ๆ เช่น บ้านบอล, เครื่องเล่นเป่าลม รวมถึงการ ผ่อนคลายกองถ่ายทำละคร และ ภาพยนตร์ โดยกำหนดให้ผู้ว่ากทม. และผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด สามาารถพิจารณาเปิด-ปิดได้ตามความเหมาะสมภายใต้มาตรการคุมเข้ม โควิด-19 อย่างไรก็ตามสนามชนไก่ต้องเปิดบริการรูปแบบ New Normal ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างการจำกัดคนเข้าสนามรวมถึงมีมาตรการป้องกันโรค

ส่วนทางด้านสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาก็เตรียมเปิดให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม แนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยตามมาตรการผ่อนปรนด้านกิจกรรมกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 อาศัยอำนาจตามความในสาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ในการออกใบอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยเฉพาะคราว และตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดสงขลา

ศบค.ปลดล็อก สนามชนโค

 ศบค.ปลดล็อก สนามชนโค

โดยผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยได้ดำเนินการขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวย รายการ “ศึกรวมพลังคนมวยสู้ภัยโควิด” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการตรวจสอบจะพิจารณาจาก ข้อมูลทั่วไปของผู้จัดการแข่งขันกีฬามวย การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค และการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ โดยจะมีรายละเอียดตามที่คณะ ทำงานติดตามฯกำหนด ผลการพิจารณาเบื้องต้นผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติตามข้อหนดทุกข้ออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทางคณะทำงานติดตามฯ ได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬามวยครั้งนี้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดในทุกด้าน

ศบค.ปลดล็อก สนามชนโค

ศบค.ปลดล็อก สนามชนโคGamecock Field

1596443342187 HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

สาธารณสุขฝากย้ำผู้ปกครอง เฝ้าระวังเด็กเสี่ยงจมน้ำจากมรสุมฤดูฝน

Mon Aug 3 , 2020
สาธารณสุขฝากย้ำผู้ปกครอง เฝ้าระวังเด็กเสี่ยงจมน้ำจากมรสุมฤดูฝน จากสถิติโดยกรมควบคุมโรคพบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 8,394 ราย เฉลี่ยปีละ 839 ราย หรือวันละ 2 ราย โดยสาเหตุหลักเกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่มตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เด็กขาดทักษะเอาชีวิตรอดในน้ำ และการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ส่วนสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ในชุมชน เช่น สระน้ำ บ่อขุดเพื่อการเกษตร ฝายทดน้ำ อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น  จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ในปี 63 ถึงปัจจุบัน ได้รับรายงานเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิต 34 เหตุการณ์ จาก 20 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตรวม 49 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.4 แหล่งน้ำที่เกิดเหตุสูงสุด ได้แก่ ทะเล, บ่อน้ำ/สระสาธารณะ, […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01 01