เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ “New Normal”

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ "New Normal"

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ “New Normal”

      ต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ “New Normal” ย้ำชัด สนับสนุน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ท่ามกลางการยกระดับมาตรการความสะอาด และความปลอดภัยสูงสุด ได้มีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยมีนายสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติสาขา-ภาคใต้ สายงานบริหารทรัพย์สิน และนายปรีดี ปรัชญ์ดำรงกิจ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจของประชาชนที่มาใช้บริการ

ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ริเริ่มการจัดทำ แผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ให้ทุกสาขาทั่วประเทศปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกไว้ล่วงหน้า ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงกับศูนย์การค้า ร้านค้า และพนักงานทุกคน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการลดการแพร่ระบาด และทำให้ทุกคนในศูนย์การค้าทุกแห่งของเซ็นทรัลพัฒนา ปลอดภัยขั้นสูงสุด ครอบคลุมในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยใน 5 แกน

1.การคัดกรองอย่างเข้มงวด

2.มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด

3.การติดตามเพื่อความปลอดภัย

4.การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส

5.แนวทางลดการสัมผัส (Touch less)

และเพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก ส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทค้าปลีกที่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมตาม “New Normal” ที่เปลี่ยนแปลงไป เชื่อมั่น “พลังประเทศไทย” จากความร่วมมือของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แต่หากจำเป็นต้องมาใช้บริการที่ศูนย์การค้า ก็มั่นใจได้กับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุดที่เตรียมไว้รองรับ โดยได้จำลองสถานการณ์ให้เห็นในร้านค้าต่าง ๆ อาทิ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านแฟชั่น ธนาคาร และร้านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เชื่อมั่น “พลังประเทศไทย” ประชาชนมีวินัยช่วยกันป้องกัน สนับสนุนภาครัฐให้ดูแลสุขภาพคนไทยเป็นที่ตั้ง และภาคเอกชนมีแผนมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยที่เคร่งครัดรัดกุมปฏิบัติได้จริง

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ "New Normal"

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ "New Normal"

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ "New Normal" เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ "New Normal" เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ "New Normal" เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ต้นแบบการใช้ชีวิตแบบ "New Normal"

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : CentralFestivalHatyai / สำนักข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

พายุงวงช้างโผล่กลางทะเลเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

จันทร์ พ.ค. 11 , 2020
พายุงวงช้างโผล่กลางทะเลเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ วันน […]
โควิด-19