เจาะลึกโรงพยาบาลจะนะ ต้นแบบใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ลดค่าใช้จ่ายแถมลดการปล่อย PM2.5

เจาะลึกโรงพยาบาลจะนะ ต้นแบบใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ลดค่าใช้จ่ายแถมลดการปล่อย PM2.5

     โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลาโรงพยาบาลพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำร่องติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ใช้พลังงานทดแทน การเก็บพลังแดดแปลงเป็นพลังชีวิต หรือ Clean energy for lifeซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลจะนะติดตั้งโซลาร์เซล์มาได้เข้าปีที่ 3  เริ่มติดตั้งตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งหมดที่ 72 กิโลวัตต์ ติดตั้ง 2 รอบด้วยกัน โดยรอบที่ 2 ต้องใช้งบประมาณราว 1,700,000 บาทจึงใช้วิธีระดมทุนออนไลน์ โดยรับการระดมทุนคนละ 170 บาท ซึ่งได้ยอดทั้งหมดมา 2,500,000 บาท   โดยการระบบโซลาร์เซลล์ สามารถลดค่าไฟฟ้าจากเดิมราวเดือนละ 3 แสนบาท เหลือเดือนละ 2 แสนบาท เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ปีละ 1 ล้านบาท ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาล ซื้อเครื่องมือแพทย์ จ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ซื้อยาซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากจุดเริ่มต้นสู่การเป็นโรงพยาบาลพลังงานแสงอาทิตย์  นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ หรือ หมอจุ๊ก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ผู้ริเริ่มการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จากเงินเก็บของโรงพยาบาล ออกมาเปิดเผยอัตราค่าไฟก่อนและหลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ว่า ก่อนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ บิลค่าไฟในเดือนธันวาคม ปี 2559 มีจำนวนสูงถึง 163,488 บาท แต่หลังการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้ว บิลค่าไฟของโรงพยาบาลในเดือนธันวาคม ปี 2560 มีค่าไฟลดลงเหลือ 108,751 บาทเท่านั้น นั่นแปลว่าสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง 52,737 บาท จากความสำเร็จนี้ ทำให้กระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดกระทรวง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ได้รับการติดตั้งโซลาร์เซลล์มาเป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข โดยแผนงานแรก

แสดงค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลที่สามารถลดลงได้ 1 ล้านบาท จากหลายๆมาตรการร่วมกัน

ภาพนนี้คือ การแสดงค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลที่สามารถลดลงได้ 1 ล้านบาท จากหลายๆมาตรการร่วมกันของปีที่ผ่านมา

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์นอกจากจะสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้แล้ว ยังเป็นการแสดงถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขให้กับสังคมไทย ในเรื่องของการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก เป็นการสื่อสารต่อสังคมและสาธารณะถึงความมุ่งมั่นและ เป็นตัวอย่างขององค์กรสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับ การสร้างสังคมใหม่ที่หนุนเสริมการใช้พลังงานสะอาดให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs – Sustainable Development Goals) ด้วย

ทุกโรงพยาบาลและทุกหน่วยงานองค์กรที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงเวลากลางวัน ควรมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ นอกจากช่วยลดค่าไฟฟ้า ประหยัดงบประมาณของประเทศชาติอันเป็นภาษีของประชาชนแล้ว ยังจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อช่วยลดภาวะลดโลกร้อนได้อีกด้วย ซึ่งเป็นความฝันร่วมกันของเราและคนในสังคม

 

ทุกโรงพยาบาลและทุกหน่วยงานองค์กรที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงเวลากลางวัน ควรมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ นอกจากช่วยลดค่าไฟฟ้า ประหยัดงบประมาณของประเทศชาติอันเป็นภาษีของประชาชนแล้ว ยังจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อช่วยลดภาวะลดโลกร้อนได้อีกด้วย

 

เจาะลึกโรงพยาบาลจะนะ ต้นแบบใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ลดค่าใช้จ่ายแถมลดการปล่อย PM2.5

 

เจาะลึกโรงพยาบาลจะนะ ต้นแบบใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ลดค่าใช้จ่ายแถมลดการปล่อย PM2.5

 

HATYAITODAYNEWS

Next Post

ประกาศเตือนแรงงานต่างด้าว ต้องมายื่นเอกสารขออยู่ต่อ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

Wed Oct 28 , 2020
ประกาศเตือนแรงงานต่างด้าว ต้องมายื่นเอกสารขออยู่ต่อ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563   นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยให้มาดำเนินการตามมาตรา 35 และมาตรา 37(5) […]
ปกข่าวสำหรับเฟส28 10 2 1