ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ที่ส่งถึงเกรต้า ธันเบิร์ก สาวน้อยมหัศจรรย์นักเคลื่อนไหวเรื่องโลกร้อน

ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ที่ส่งถึงเกรต้า ธันเบิร์ก สาวน้อยมหัศจรรย์นักเคลื่อนไหวเรื่องโลกร้อน
ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ที่ส่งถึงเกรต้า ธันเบิร์ก สาวน้อยมหัศจรรย์นักเคลื่อนไหวเรื่องโลกร้อน

ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ที่ส่งถึงเกรต้า ธันเบิร์ก สาวน้อยมหัศจรรย์นักเคลื่อนไหวเรื่องโลกร้อน

      วันนี้(9/7/63) ในช่วงเช้าน้องยะห์ ไครียะห์ ระหมันยะ ส่งจดหมายถึงเกรต้า ซันเบิร์ก นักเคลื่อนไหวประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน ชาวสวีเดนที่มีอายุน้อย รุ่นราวคราวเดียวกับน้องยะห์ ซึ่งทั้งคู่มีจุดยืนร่วมกันคือ เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับความเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม ที่มีมนุษย์รุ่นก่อนหน้าพวกเธอเป็นผู้กระทำ

เนื้อความจดหมายเป็นการเล่าเรื่องชีวิต และสภาพปัญหาที่น้องยะห์กำลังเผชิญอยู่และออกมาเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี และกำลังใจต่อกันในการขับเคลื่อนเพื่อสังคมเพื่อโลกร่วมกัน โดยจะเป็นส่งส่งจดหมายผ่านสำนักงานสหประชาชาติ (UN) ในวันนี้ (9/7/63)

เนื้อหาในจดหมายได้ระบุว่า

สวัสดี เกรต้า ธันเบิร์ก

ฉันได้ติดตามเรื่องราวและสิ่งที่คุณทำมาระยะหนึ่งแล้ว ในฐานะผู้เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนที่มีอายุน้อย แต่ทรงพลัง คุณมีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้และกำลังรุนแรงมากขึ้นในอนาคต คุณเริ่มต้นด้วยการประหยัดพลังงาน หลีกเลี่ยงการกระทำทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่ผู้ใหญ่หลายคนไม่ได้สนใจการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดมลภาวะบนโลกใบนี้ จนทำให้คุณต้องออกมาแสดงออกเพื่อเรียกร้องให้พวกเขาหยุดพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งคุณทำมันได้ดีจนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก
ฉันรู้สึก และสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ และความความอดทนในตัวของคุณ นี่คือความยิ่งใหญ่ที่ฉันชื่นชมคุณด้วยหัวใจ
ฉันชื่อยะห์ ไครียะห์ ระหมันยะ อายุ 17 ปี เราน่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ชื่อบ้านสวนกง ใน ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ที่อยู่ติดริมทะเลอ่าวไทย ทางภาคใต้ของประเทศไทย พ่อแม่ของฉัน และคนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน จับสัตว์น้ำอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บ้านของฉันในอำเภอจะนะมีลำคลอง 2 สาย ที่ไหลลงสู่ทะเล มีระบบนิเวศโดยรวมที่อุดมสมบูรณ์ มีอากาศที่บริสุทธิ์มาก พวกเราสามารถจับสัตว์น้ำทะเลได้ง่ายหลากหลายชนิด ถือเป็นแหล่งรายได้ที่หล่อเลี้ยงฉันและครอบครัวมาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้
สัตว์น้ำทะเลบ้านฉันจะถูกนำไปจำหน่ายที่ตลาดในตัวเมือง และจำนวนหนึ่งถูกนำส่งออกต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี มาเลเซีย สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น ทะเลบ้านฉันจึงเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับคนจำนวนมาก ที่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้น ทะเลบ้านฉันจึงเป็นเสมือนครัวของอาเซียน นอกจากนี้แล้ว บ้านของฉันยังมีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ปลูกข้าว ทำไร่แตงโม ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และที่อำเภอจะนะยังมีการเลี้ยงนกเขาชวากันมาก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง
มาวันนี้ บ้านของฉันกำลังจะกลายเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เนื้อที่ของชายฝั่งทะเลเกือบ 2 หมื่นไร่ ซึ่งจะเปลี่ยนชุมชนของฉันให้เป็นพื้นที่รองรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กว่า 200 โรง รวมถึงอุตสาหกรรมหนักอย่างปิโตรเคมีก็จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วย อีกทั้งการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่เขตนิคมฯจะต้องตัดต้นไม้จำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อน้ำและระบบนิเวศในคลองและทะเลในวงกว้าง หากเป็นเช่นนั้นจริงไม่ใช่เฉพาะชุมชนของฉันเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ อากาศบริสุทธิ์ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงอาชีพของพ่อแม่ฉันและพวกเราทุกคนจะหายไป ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ความเสียหายในทุกด้านอย่างรุนแรงกับพวกเราในอนาคต และแน่นอนว่าจะเกิดมลพิษขึ้นจากกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างไร้การควบคุม อันจะส่งผลกระทบกับชั้นบรรยากาศของโลกที่จะก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ฉันเป็นคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านคนหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน เพราะฉันอยากเติบโตอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมที่ดีดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และในอนาคตลูกหลานของฉันก็ต้องมีสิทธิ์ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะเช่นนี้ด้วยเช่นกัน
สถานการณ์เช่นนี้ ได้ทำให้ฉันคิดถึงคุณ เด็กสาวของโลกที่ไม่เคยย่อท้อต่อความคิดความเชื่อของตัวเอง ที่จะปกป้องโลกใบนี้ไว้ ส่วนฉันที่กำลังปกป้องบ้าน ชุมชน ทะเล และอากาศในพื้นที่เล็กๆ ของอำเภอจะนะ กำลังประสบกับปัญหาอุปสรรคมากมายจากระบบอำนาจของรัฐที่มีอยู่ และรวมถึงความคิดความเข้าใจของพี่น้องเราจำนวนหนึ่งที่อยากจะร่ำรวยจากนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นจะต้องแลกกับความหายนะครั้งใหญ่ของชุมชนและของโลกใบนี้
ฉันเดินทางจากบ้านใน อ.จะนะ จ.สงขลา เข้ากรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศ เป็นระยะทางกว่า 1000 กิโลเมตร เพื่อมายื่นหนังสือถึงผู้นำประเทศของฉันอย่างไร้ความหวังและไม่รู้ชะตากรรมในอนาคต หากแต่เป็นหนทางหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำ ในขณะเดียวกันนี้เพื่อนๆ ของฉันกำลังเดินทางไปเรียนหนังสือหลังจากโรงเรียนปิดมานานกว่า 3 เดือน ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด19 มันทำให้ฉันคิดถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคุณ ที่เคยเลือกที่จะต้องขาดเรียนหนังสือเพื่อปกป้องโลกใบนี้ไว้ สิ่งนี้ได้ทำให้พลังใจของฉันฟื้นคืนขึ้นอีกครั้ง ฉันจึงอยากบอกเล่าความคิด ความรู้สึก และเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นกับฉันและพี่น้องของฉันให้คุณได้รับรู้ ด้วยหวังว่าพลังระหว่างเราทั้งสองคนจะเชื่อมโยงถึงกันได้ ซึ่งฉันจะได้นำไปใช้เพื่อการปกป้องบ้านเกิดและชุมชนของฉัน ซึ่งหมายถึงการได้ปกป้องโลกใบนี้ร่วมกันด้วย สิ่งที่คุณทำได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับฉัน ทำให้ฉันมั่นใจในสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ ขอบคุณนะ…เกรต้า

ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา
ไครียะห์ ระหมันยะ
9 ก.ค. 63
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

น้องยะห์ ไครียะห์ ระหมันยะ
น้องยะห์ ไครียะห์ ระหมันยะ

ก้าวผงาดขึ้นมาจากที่ไม่มีใครรู้จัก โฉมหน้า 5 ผู้สร้าง ...

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Khairiyah Rahmanyah

 

Next Post

นายแพทย์ สุภัทร แจงโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ต้องมองให้รอบด้าน

Fri Jul 10 , 2020
  นายแพทย์ สุภัทร แจงโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ต้องมองให้รอบด้าน เมื่อมองให้รอบด้านต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ แน่นอนว่านิคมอุตสาหกรรมจะนะ มีจุดเด่นที่สุดคือการจ้างงาน 100,000 ตำแหน่ง แต่เรื่องนี้จริงหรือไม่ และการเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรม ต้องแลกกับการสูญเสียอะไรบ้าง โดยอาจารย์ท่านหนึ่งทักมาว่า “นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต น่าจะแปลว่าเป็นโรงงานไฮเทค ใช้ AI ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม ใช้คนที่มีความรู้สูงๆในการทำงาน แล้วจะจ้างงาน 100,000 ตำแหน่งได้อย่างไร เพราะงานตั้ง 100,000 ตำแหน่งนั้น แปลว่าเป็นโรงงานสายพาน โรงงานรุ่นเก่าที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ประเด็นต่อมา่คือ สองเงื่อนไขนี้คือ “อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต กับ จ้างงานแสนคนนั้น” มันไปด้วยกันไม่ได้ แน่นอนทุกโครงการมีได้มีเสีย ได้คุ้มเสียหรือไม่ นี่คือประเด็น การได้มาซึ่งนิคมอุตสาหกรรมเป็นหมื่นไร่ ท่าเรือใหญ่อีกสามท่า โรงไฟฟ้าขนาดยักษ์อีกขนาด 2 เท่าครึ่งของโรงไฟฟ้าจะนะ ผลกระทบจะมีอะไรบ้าง ทะเลจะยังสมบูรณ์ไหม อากาศจะยังใสไหม คลองนาทับคลองสะกอมน้ำใต้ดินจะแห้งไหม วิถีคนจะนะจะเปลี่ยนไปไหม คนจะนะมีสิทธิออกแบบอนาคตตนเองไหม และเมื่อวันที่ 8 […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01