จังหวัดสงขลา พิจารณาปรับปรุงคำขวัญประจำจังหวัด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

จังหวัดสงขลา พิจารณาปรับปรุงคำขวัญประจำจังหวัด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

วันที่ 6 ม.ค. 64 เวลา 13.30 น. นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 /2564 เพื่อร่วมหารือและพิจารณา แนวทางรูปแบบในการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัดโดยมี นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง         

1609991296530 HATYAITODAY

ซึ่งจังหวัดสงขลาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคำขวัญประจำจังหวัดสงขลาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้  นั้นไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และบริบทของจังหวัดในปัจจุบัน เนื่องจากคำขวัญประจำจังหวัดที่ใช้ อยู่ในปัจจุบันนั้น ขาดการปรับปรุง และแก้ไขมานาน ดังนั้นเพื่อให้คำขวัญประจำจังหวัดสงขลา มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และบริบทของจังหวัดในปัจจุบัน จึงได้ร่วมหารือกับหน่วยงานอื่น ๆกำหนดแนวทาง และรูปแบบในการปรับปรุง เพื่อแก้ไขคำขวัญจังหวัด         

135900714 3666974540049418 7451503269189907639 o HATYAITODAY

ทั้งนี้ได้มีการเสนอการกำหนดทิศทางและรูปแบบในการพิจารณาคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 

1) การจัดการประกวดคำขวัญในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยต้องมีการกำหนดกรอบ และหลักเกณฑ์ ในการประกวดอย่างชัดเจน

 2)หากต้องปรับปรุงคำขวัญ จะต้องมีความกระชับ สื่อถึงอัตลักษณ์และความต้องการของจังหวัดได้ชัดเจน และต้องเป็นอัตลักษณ์ที่ยั่งยืน 

135869002 3666978560049016 4990959017559200349 o HATYAITODAY

3) หากเป็นไปได้ไม่ควรปรับปรุงคำขวัญประจำจังหวัด แต่ควรคิดสโลแกน หรือคำจำกัดความอื่นขึ้นมาแทน 

4) ควรสอบถามประชาชนในพื้นที่ก่อน ว่าต้องการให้มีการปรับปรุงคำขวัญหรือไม่ เนื่องจากคำขวัญประจำจังหวัดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อประชาชนบางกลุ่ม         

135869002 3666974743382731 5303983054273451463 o HATYAITODAY

            ทั้งนี้ มติที่ประชุมของคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 คือ เห็นควรแต่งตั้งผู้มีความสามารถ อาธิ นักกวีนิพนธ์ นักปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นทีมร่างคำขวัญ ตามกรอบแนวคิดที่กำหนด เพื่อนำมาเสนอคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา ให้ร่วมกันพิจารณา และเสนอให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก (โหวต) ทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเลือกคำขวัญที่เหมาะสมที่สุดให้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดสงขลาต่อไป
HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์วางบัตรจากผู้ขับขี่รถยนต์

Thu Jan 7 , 2021
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์วางบัตรจากผู้ขับขี่รถยนต์ วันนี้ 7/1/64 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์วางบัตรจากผู้ขับขี่รถยนต์ ณ จุดตรวจรถยนต์หน้าประตูทางเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเป็นการหลีกเหลี่ยงการสัมผัสโดยตรงระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสาร ผู้มาปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมทั้งการจัดวางเก้าอี้พักคอยผู้โดยสาร จุดบริการสาธารณะ และทุกพื้นที่ที่ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีการตรวจเช็คแอลกอฮอล์ เจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ที่สัมผัสร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19) และสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : Hatyai International Airport – HDY Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์วางบัตรจากผู้ขับขี่รถยนต์