ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตามมาตรการผ่อนคลายระยะ 5
โดยจังหวัดสงขลา ได้ออกมาตรการผ่อนปรนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 อาทิ การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะการขนส่งสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน , การออกมาตรการผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น , ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และกำหนดระยะเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน , มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามเงื่อนไขในการเดินทาง หรือการเข้ามาในราชอาณาจักร รับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ และระยะเวลาที่กำหนด , มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร , มาตรการเมื่อเดินทางถึง หรือระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร เป็นต้น
สงขลา
ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดสงขลา ได้เริ่มปิดช่องทางเข้าออกในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นมา โดยอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยที่อยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางกลับเข้ามาในอาณาจักรได้ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา เพียงช่องทางเดียว สำหรับการเปิดช่องทางการขนส่งสินค้าแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา โดยการเปิดให้มีการขนส่งสินค้าทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวรได้ทั้ง 3 ช่องทาง คือ จุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และจุดผ่านแดนบ้านด่านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รวมทั้งเปิดให้มีการขนส่งทางรางผ่านทางจุดผ่านแดนด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งยังคงมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2
สงขลา

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

มติ ศบค.สิทธิพิเศษทางการฑูต จากกรณีทหารอียิปต์และลูกอุปทูต

Thu Jul 16 , 2020
มติ ศบค.สิทธิพิเศษทางการฑูต จากกรณีทหารอียิปต์และลูกอุปทูต กรณีที่ ศปก.ศบค.มีมติให้ทบทวนการให้สิทธิพิเศษกับผู้เดินทางเข้าในประเทศ และการผ่อนคลายเรื่องการเดินทางเข้าไทยของคณะทูตจากต่างประเทศว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใดบ้าง เพราะต้องมีการหารือกับที่ประชุม ทางด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประเด็นแรกที่น่าสนใจคือ กระทรวงการต่างประเทศต้องมีการทบทวนให้นักการทูตเข้าสู่การกักตัว 14 วัน และยกเลิกการบินเข้าของกองทัพอากาศอียิปต์อีก 8 เที่ยวบิน ในวันที่ 17-20 และ 25-29 กรกฎาคมนี้ และชะลอการอนุญาตการเข้าราชอาณาจักรแบบผ่อนคลาย เช่น กลุ่มนักการทูตและนักธุรกิจ โดยจะขอทบทวนมาตรการให้ดีก่อน ขออภัยประชาชนรวมทั้งชาวระยองและเด็กที่ต้องปิดโรงเรียน มาตรการนี้เพิ่งออกไปวันที่ 1 และเหตุเกิดวันที่ 9 กรกฎาคม ถือเป็นความเสียใจและต้องปรับปรุงเป็นอย่างยิ่ง การรับรองแขกของรัฐบาล จำเป็นที่จะต้องใช้ 6 หลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้ 1.คณะเล็กไม่เกิน 10 คน 2.เดินทางระยะสั้น 3.ตรวจรับรองการปลอดเชื้อโควิด-19 ทั้งต้นทาง และปลายทาง 4.พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ประจำคณะ […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01