อบจ.สงขลา งดจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

อบจ.สงขลา งดจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 5 ธ.ค. 63 อบจ.สงขลา ประกาศงดจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จึงมีความจำเป็นต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าว

134937167 1278965742481737 5853245839068935770 o HATYAITODAY

เนื่องจากการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นการรวมตัวของเด็ก เยาวชน และประชาชนจำนวนมาก เกิดการแออัดยากแก่การควบคุม ทางอบจ.สงขลาจึงคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ และชีวิตของเด็ก เยาวชน ประชาชน ดังนั้น อบจ.สงขลา จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว

134695566 1278965719148406 4587405317043689069 o HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : อบจ.สงขลา

Next Post

กรมสรรพากรยืนยันชัด เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี

Tue Jan 5 , 2021
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ซึ่งโดยให้กรมสรรพากรยกร่างกฎหมายเสนอต่อไป แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมดเพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว โดยจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับในปีภาษี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2564 และเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี 2564 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2565 ด้วย ทั้งนี้​ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะประกาศใช้​ โดยกรมฯจะเสนอคณะรัฐมนตรีเร็ว ๆ นี้ HATYAITODAYNEWS อ้างอิงจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
กรมสรรพากรยืนยันชัด เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี