ผู้ที่สูบบุหรี่ หากติดเชื้อโควิด-19 เสี่ยงอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ผู้ที่สูบบุหรี่ หากติดเชื้อโควิด-19 เสี่ยงอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

 นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบและบุคคลใกล้เคียง สารเสพติดที่สำคัญคือ นิโคติน มีผลต่อสมองทำให้เกิดการเสพติดที่เรียกว่า โรคสมองติดยา และสารในบุหรี่อีกหลายชนิดก่อให้เกิดโรคมากกว่า 25 โรค เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น

ในปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่จะมีอาการรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่าปอดอักเสบอย่างรุนแรงและเสียชีวิตได้

การสูบบุหรี่เป็นการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้กระบวนการกำจัดสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่หลุดเข้ามาที่ปอดแย่ลง เซลล์ปอดเกิดการอักเสบสะสมเรื้อรัง ทำให้สิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคเข้าสู่ปอดได้ง่ายขึ้น เมื่อมีการติดเชื้อปอดของผู้สูบบุหรี่จะเกิดการอักเสบที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

การเลิกสูบบุหรี่จึงเป็นการช่วยลดการอักเสบและยับยั้งการถูกทำลายของเซลล์ปอด ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น นอกจากนี้การเลิกสูบบุหรี่ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) มีภารกิจหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดทุกประเภท ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้สูบบุหรี่

ซึ่งการเลิกบุหรี่มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับการติดนิโคตินและความตั้งใจที่จะเลิก เช่น การหักดิบ หมากฝรั่งนิโคติน ออกกำลังกาย ใช้แผ่นแปะนิโคติน ยารับประทาน สมุนไพรและทางเลือกอื่นๆโควิด-19

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนและเปิดเรือนจำจังหวัดให้ญาติเยี่ยม

Sun May 31 , 2020
จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียน  วันที่ 31 พ.ค.63 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 22/2563 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อติดตามเรื่อง มาตรการเตรีมความพร้อมเปิดโรงเรียน ความพร้อมในการเปิดให้ญาติเยี่ยมของเรือนจำจังหวัด และการติดตามผู้เดินทางกรณีรถสาธารณะ สำหรับการเยี่ยมญาติของเรือนจำจังหวัด ญาติจะต้องจองเยี่ยมผ่านทางไลน์ หรือเดินทางมาจองเอง โดยญาติสามารถเยี่ยมได้ 1 คน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในการเข้าเยี่ยมจะต้องเดินทางมาก่อนเวลาเยี่ยม 1 ชั่วโมง จะมีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ มีการฉีดสเปรย์ทำความสะอาดสิ่งของก่อนนำไปเก็บเข้าตู้ล๊อกเกอร์ […]
โควิด-19