จ.สงขลา ผู้ว่าฯ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 64

จ.สงขลา ผู้ว่าฯ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 64

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วหลายรายมีกรณีเชื่อมโยงกับการเข้าใช้บริการของสถานบันเทิง หรือสถานบริการประเภทต่างๆ โดยที่มีได้แสดงอาการของโรค และได้แพร่โรคออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด

173660489 1403007033380263 4356396596951205230 n HATYAITODAY

ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ประกอบกับเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีผู้เดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 9) และอาจมีกิจกรรมการรวมกลุ่มคนในสถานที่เสี่ยงต่างๆ ซึ่งความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้ เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรค มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวด และเร่งด่วนสำหรับสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค คณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา จึงออกคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ดังต่อไปนี้

1.หาดชลาทัศน์ตลอดแนวถนนซ้าย-ขวา ตั้งแต่โค้งเก้าเส้ง-วงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ

DSC05230 HATYAITODAY

2.สวนสองทะเลตลอดแนวถนนซ้าย-ขวา ตั้งแต่ประติมากรรมหัวพญานาค-ท่าแพขนานยนต์

DSC05296 HATYAITODAY

3.หาดสมิหลาตั้งแต่หลังโรงแรม บี.พี.สมิหลาบีช-ลานว่าว

DSC05333 HATYAITODAY

4.แหลมสนอ่อน-หลังอะควาเรียม

DSC05316 HATYAITODAY

5.สนามลานว่าว

DSC05326 HATYAITODAY

6.ลานกิจกรรมสระบัว

DSC05283 HATYAITODAY

7.สวนเสรี (ตรงข้ามโรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช)

DSC05265 HATYAITODAY

8.สวนสาธารณะเมืองสงขลา (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ)

DSC05263 HATYAITODAY

โดยห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 20.00 น. จนถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

 

HATYAITODAYNEWS
อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

สงขลา สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม งดรวมตัวละหมาดในมัสยิด งดจัดเลี้ยงละศีลอด

Thu Apr 15 , 2021
สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม งดรวมตัวละหมาดในมัสยิด งดจัดเลี้ยงละศีลอด วันที่ 15 เม.ย. 64 นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด โดยกำหนดจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 คน (ไม่รวมผู้ติดเชื้อในเรือนจำ) ขอให้งดการละหมาดวันศุกร์ (ฌุมอะฮ์) การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี๊ยะติติก้าฟ และงดการจัดเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดที่จัดเตรียมไว้นั้น ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดสงขลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันมากกว่า 50 คน (75 คน) ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาจึงขอให้ทุกมัสยิดถือปฏิบัติตามประกาศมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฏอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ.2564) โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01