ประกาศ ‼️ พบผู้ป่วยโควิด-19ยืนยันในพื้นที่ตลาดทรัพย์สินสงขลา

ประกาศ ‼️ พบผู้ป่วยโควิด-19ยืนยันในพื้นที่ตลาดทรัพย์สินสงขลา

วันที่ 21 ก.ค. 64 สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา ประกาศเนื่องจากมีการพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ตลาดทรัพย์สินสงขลา.เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา .กองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครสงขลา คณะผู้บริหารตลาด และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสงขลา

221442239 317738866805414 1609343980037721974 N

มีมติให้ปิดตลาดทรัพย์สิน เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 28 ก.ค. 64 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดแล้ว กองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครสงขลา และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสงขลา จะมีการประเมินตามมาตรการอีกครั้ง ก่อนจะอนุญาตให้เปิดให้บริการ

อ้างอิง : ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสงขลา (ศปก.อ.เมืองสงขลา)

Next Post

สปสช.เปิดเว็บไซต์ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รักษา ลงทะเบียนเข้าระบบรับการดูแลที่บ้าน

Wed Jul 21 , 2021
สปสช.เปิดเว็บไซต์ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รักษา ลงทะเบียนเข้าระบบรับการดูแลที่บ้าน วันที่ 21 ก.ค. 64 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ภายหลังจากที่ประชาชนได้รับการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 แล้ว มาตรการสำคัญที่สุด คือการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแล โดยในกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียวหรือกลุ่มไม่มีอาการ-อาการไม่รุนแรงนั้น สปสช.ได้มีการประสานคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล เพื่อจับคู่ดูแลที่บ้าน (Home Isolation) ในส่วนของกลุ่มที่สภาพที่อยู่อาศัยไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ ก็จะเป็นการดูแลในระบบชุมชน (Community Isolation) ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในการเฝ้าระวังอาการและติดตาม อย่างไรก็ตามยอมรับว่าด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มสูงมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบการดูแลและประสานงานนำส่งผู้ป่วย โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงไม่ทันต่อสถานการณ์ เฉพาะสายด่วน สปสช. 1330 ที่ผ่านมามีจำนวนการโทรเข้าสูงถึงกว่า 5,000 ครั้ง/วัน แม้ว่าจะได้เพิ่มจำนวนคู่สายและจำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยทำงานให้บริการกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการโทรเข้ามาเพื่อเข้าระบบดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยโทร 1330 กด 14 จะใช้เวลารอสายนานมาก ดังนั้น สปสช.จึงได้เพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ขึ้น […]
ปกข่าว 01