อ.สะเดา จ.สงขลา ปิดหมู่บ้านพื้นที่ ม.2 บ้านด่านนอก หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น

อ.สะเดา จ.สงขลา ปิดหมู่บ้านพื้นที่ ม.2 บ้านด่านนอก หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น

วันที่ 14 มิ.ย. 64 อ.สะเดา จ.สงขลา ปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน บางจุดในพื้นที่ ม.2 บ้านด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อทำการคัดกรองโควิด-19 สำหรับประชาชนที่เดินทางผ่านเข้า-ออก โดยเริ่มเป็นวันนี้วันแรกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติ สืบเนื่องจากในพื้นที่อ.สะเดา พบผู้ติดเชื้อภายในโรงงานในพื้นที่อ.สะเดา 32 คน

199895432 4414765545224399 11669751131370765 N
198059502 2223600754444105 601873089101243704 N 1

อ้างอิง : อส. สังกัด ร้อย อส.อ.หาดใหญ่ ที่4

Next Post

เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

Mon Jun 14 , 2021
เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันที่ 14 มิ.ย. 64 บรรยากาศช่วงเช้าของการเปิดเทอมวันแรก ที่โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับปฐมวัย ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ไปจนถึงชั้นประถมศึกษา วันนี้คุณครูต่างพากัน เข้าประจำห้องเรียน เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามตารางเรียนที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 9.00 น. ซึ่งโรงเรียนศรีสว่างวงศ์จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 18 มิ.ย. 64 สำหรับการเรียนออนไลน์ของเด็กปฐมวัย จะต้องหาสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ โดยคำนึงถึงวัย และเลือกใช้สื่ออื่นๆ ที่เหมาะสมเป็นตัวช่วยด้วย เพื่อให้เด็กอยู่กับการเรียนออนไลน์ให้มากที่สุดและรู้สึกไม่เบื่อ ที่ผ่านมาครูต้องมาเตรียมการสอน  โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับเด็ก ทั้งวิธีการเลือกเครื่องมือ และแอพพลิเคชั่น เครื่องมือที่นำมาใช้ให้เด็กสามารถค้นคว้า สร้างโอกาส และมีทางเลือกสามารถสร้างจินตนาการ และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ทุกครั้งจะย้ำให้นักเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยในระดับชั้นอนุบาล 1 จัดให้มีตารางเรียนวันละ 4 คาบ คาบละ 30 นาที ทั้งวิชาด้านศิลปะ และคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 วันละ 5 คาบ คาบละ 30 นาที วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และการเสริมประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติตน ตามสุขนิสัยที่ดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แต่ละระดับชั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ B จัดให้มีตารางเรียนวันละ 2 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง เรียนแบบสลับกลุ่ม หมุนเวียนวิชา แต่เน้นวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ดนตรี และพละศึกษา อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01