เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่ 14 มิ.ย. 64 บรรยากาศช่วงเช้าของการเปิดเทอมวันแรก ที่โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับปฐมวัย ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ไปจนถึงชั้นประถมศึกษา วันนี้คุณครูต่างพากัน เข้าประจำห้องเรียน เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามตารางเรียนที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 9.00 น. ซึ่งโรงเรียนศรีสว่างวงศ์จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 18 มิ.ย. 64

83270f5d2c2b33d775bfed09ad8408cb Small

สำหรับการเรียนออนไลน์ของเด็กปฐมวัย จะต้องหาสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ โดยคำนึงถึงวัย และเลือกใช้สื่ออื่นๆ ที่เหมาะสมเป็นตัวช่วยด้วย เพื่อให้เด็กอยู่กับการเรียนออนไลน์ให้มากที่สุดและรู้สึกไม่เบื่อ ที่ผ่านมาครูต้องมาเตรียมการสอน  โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับเด็ก ทั้งวิธีการเลือกเครื่องมือ และแอพพลิเคชั่น เครื่องมือที่นำมาใช้ให้เด็กสามารถค้นคว้า สร้างโอกาส และมีทางเลือกสามารถสร้างจินตนาการ และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ทุกครั้งจะย้ำให้นักเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

E36389c7ec96f095f2070cfe59d7367b Small

โดยในระดับชั้นอนุบาล 1 จัดให้มีตารางเรียนวันละ 4 คาบ คาบละ 30 นาที ทั้งวิชาด้านศิลปะ และคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 วันละ 5 คาบ คาบละ 30 นาที วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และการเสริมประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติตน ตามสุขนิสัยที่ดี

B93e1d4035a88d23ad898ea28d617ced Small

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แต่ละระดับชั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ B จัดให้มีตารางเรียนวันละ 2 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง เรียนแบบสลับกลุ่ม หมุนเวียนวิชา แต่เน้นวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ดนตรี และพละศึกษา

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

สรุปผลการจองและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดสงขลา

Mon Jun 14 , 2021
สรุปผลการจองและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดสงขลา วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 09.13 น. พบว่ายอดจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งหมด จำนวน 225,618 คน โดยมีเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 240,702 คน จองแล้ว จำนวน 130,894 คน คิดเป็นร้อยละ 54.38 และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เป้าหมาย 108,943 คน จองแล้ว 47,515 คน คิดเป็นร้อยละ 43.61 กลุ่มอื่นๆ จองแล้ว 47,209 คน โดยมียอดจองในเดือนมิถุนายน 49,072 คน, เดือนกรกฎาคม 73,786 คน, เดือนสิงหาคม 91,268 คน, เดือนกันยายน 5,980 คน และเดือนตุลาคม 91 คน  ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีน Sinovac ไปแล้ว จำนวน 64,336 โดส แบ่งเป็นเข็มที่หนึ่ง 40,335 โดส เข็มที่สอง 24,001 โดส ส่วน Astrazeneca ฉีดทั้งหมด จำนวน 19,328 โดส แบ่งเป็นเข็มที่หนึ่ง 19,325 โดส และเข็มที่สอง 3 โดส ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้กำหนดจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 34 แห่ง โดยเป็นนอกโรงพยาบาล 11 แห่ง ในเขตอำเภอหาดใหญ่ ในโรงพยาบาล จำนวน 23 แห่ง ในเขตอำเภอหาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมืองสงขลา และในเขตอำเภอคลองหอยโข่ง รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดอีกจำนวน 15 แห่ง อ้างอิง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01