ศบค.เห็นชอบ ต่อพ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ยาวไปจนถึง 30 มิ.ย. 63

ศบค.เห็นชอบ ต่อพ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ยาวไปจนถึง 30 มิ.ย. 63
ศบค.เห็นชอบ ต่อพ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ยาวไปจนถึง 30 มิ.ย. 63

ศบค.เห็นชอบ ต่อพ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ยาวไปจนถึง 30 มิ.ย. 63

จากมติที่ประชุม ศบค. ได้เห็นชอบ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน เป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2563 ตามที่ สมช. เสนอ และส่งให้ ครม. พิจารณา วันที่ 26 พ.ค. 63 ทางฝั่ง สมช. การประชุมพิจารณาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ทำเนียบรัฐบาล เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านความมั่นคง ด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ มาร่วมประชุม กำหนดทิศทางการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจาก ขณะนี้ พ.ร.ก.ฉบับนี้ ได้เริ่มประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. และต่อมาจนถึง 31 พ.ค.นี้ ซึ่งกำลังจะหมดอายุ

ที่ประชุม จึงเห็นพ้องต้องกันว่า ควรต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน โดยครอบคลุม เดือน มิ.ย. ทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. ซึ่งลำดับต่อไปจะนำเรื่องเข้าพิจารณาที่ประชุม ศบค. ในวันพรุ่งนี้ หากว่ามีมติเห็นชอบ ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าทันที

แน่นอนว่า สำหรับเหตุผลที่สำคัญในการดำเนินการ ที่ประชุมเห็นว่าแม้ในห้วงระยะที่ผ่านมารัฐบาลจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายเศรษฐกิจ เพื่อชะลอ ควบคุม และป้องกัน การแพร่ระบาดในราชอาณาจักรของโรคโควิด – 19 มิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นและมีผลการดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังคงไม่สิ้นสุด โดยมีข้อมูลว่าหลายประเทศยังคงมีการระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูง และเมื่อได้ผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการควบคุมแล้วกลับพบการระบาดของโรคระลอกใหม่ในระดับรุนแรง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยาย เวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

 

ต่อพ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ยาวไปจนถึง 30 มิ.ย. 63
ต่อพ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ยาวไปจนถึง 30 มิ.ย. 63

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ม.อ. จัดทำ วิดีโอ "0" ที่มีความหมาย คุณค่าและรอยยิ้ม ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

Fri May 22 , 2020
ม.อ. จัดทำ วิดีโอ “0” ที่มีความหมาย คุณค่าและรอยยิ้ม ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ สืบเนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 (songkhla covid-19 recovery camp) ได้ส่งตัวผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วย 2 คนสุดท้ายกลับบ้าน หลังจากที่พักรักษาตัวหายเป็นปกติ แน่นอนว่าจากวันแรกของวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และศูนย์พักฟื้นอีก 2 แห่ง รับรักษาผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยส่งต่อ และผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งสิ้น 30 ราย ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 4 เดือน ที่ผ่านนั้นทีมแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทุ่มเทร่วมกันเพื่อสร้างมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง และดูแลรักษา จนถึงวันนี้วันที่ผู้ป่วยลดจำนวนลงเป็น 0 ราย ความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเกิดจาก กำลังใจจากทุกคนที่มีให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ตลอดเวลา ผู้ป่วยทุกคนที่พร้อมสู้และให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน และสุดท้ายสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การประสบความสำเร็จในครั้งนี้ นั้นคือความอดทนและความพยายามในการทำหน้าที่ของทุกคนอย่างดีที่สุดของชาวคณะแพทยศาตร์ ม.อ. ท้ายนี้ […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01 01