สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากประเทศรัสเซีย 2 รายและอินเดีย 1 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

ในขณะนี้ประเทศที่ผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งเป็นสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ติดเชื้อกว่า 5,612,027 ราย ตามด้วยอันดับที่ 2 บลาซิล 3,363,235 ราย และอันดับที่ 3 อินเดีย 2,701,604 ราย โดยล่าสุดนั้นประเทศไทยอยุ่ในลำดับที่ 114 ของโลก

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอิหม่าม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

Tue Aug 18 , 2020
เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอิหม่าม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยมุสลิม    ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ (17 ส.ค. 63) ที่โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พร้อมด้วยประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร องค์กรศาสนาอิสลาม และผู้เข้าร่วมอบรมร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งกล่าวว่า “อิหม่าม” เป็นผู้นำทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญ ทั้งทางกฎหมาย และทางสังคม ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดูแลชาวไทยมุสลิมให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของการดำรงตนตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขยั่งยืน ซึ่งบทบาทหน้าที่เหล่านี้ คือหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”   และมีภารกิจหน้าที่ในการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เช่น การลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ การจัดเที่ยวบินขนส่งในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ การอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง […]
เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอิหม่าม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยมุสลิม