เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอิหม่าม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอิหม่าม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

   ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ (17 ส.ค. 63) ที่โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พร้อมด้วยประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร องค์กรศาสนาอิสลาม และผู้เข้าร่วมอบรมร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งกล่าวว่า “อิหม่าม” เป็นผู้นำทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญ ทั้งทางกฎหมาย และทางสังคม ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดูแลชาวไทยมุสลิมให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของการดำรงตนตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขยั่งยืน ซึ่งบทบาทหน้าที่เหล่านี้ คือหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

  และมีภารกิจหน้าที่ในการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เช่น การลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ การจัดเที่ยวบินขนส่งในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ การอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง และในระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ กรมการปกครอง จึงมีนโยบายที่จะให้อิหม่ามในฐานะผู้นำทางศาสนา มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการเตรียมความพร้อมและ การปฏิบัติตนให้แก่ผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ อิหม่ามยังต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ตามหลักการของศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และจิตอาสาอีกด้วย

  ทั้งนี้ การที่กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลาม และกิจการฮัจญ์ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา ตลอดจนบทบาทขององค์กรศาสนาอิสลามในการช่วยเหลือราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น จำนวน 140 คน มีระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอิหม่าม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอิหม่าม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอิหม่าม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอิหม่าม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา

Next Post

Ground coffee crafter คาเฟ่หาดใหญ่

Tue Aug 18 , 2020
วันนี้แอดจะมาแนะนำคาเฟ่ย่าน ม.อ.  Ground coffee crafter คาเฟ่เล็กๆ สุดชิค สไตล์ขาวคลีน มินิมอลๆ ซอยศรีตรัง ย่าน ม.อ. ที่ใครขับรถผ่าน เป็นต้องสะดุดตา ภายในร้านมีเครื่องดื่มให้เลือกทานหลายเมนู สามารถนั่งทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ทางร้าน ยังมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ ชิคๆ มากมาย #ต้องมาโดนแล้วป่ะ #คาเฟ่หาดใหญ่ #ของกินหาดใหญ่ #รีวิวคาเฟ่หาดใหญ่ coffee ส่วนบรรยากาศภายในร้านจะเป็นยังไงบ้าง เราไปดูกันเลย นมพีช Ground coffee crafter #สายกาแฟต้องมาแล้ว กาแฟ ร้านน่ารักมาก บรรยากาศโซนในร้าน เป็นมุมเล็กๆ ที่น่ารัก มุมนี้ดีย์ ชิลล์ๆ ชาเขียว ที่อยู่ :ซอย ลุงผุดอุทิศ, คอหงส์ หาดใหญ่ (ซอยศรีตรัง ม.อ.) เบอร์โทรติดต่อ : 063 786 9353  เวลาเปิด-ปิด : […]
1