สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

   วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)   

สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่  16 ราย มีดังนี้

   เป็นคนไทย 🇹🇭 10 ราย สัญชาติอินเดีย 🇮🇳 1 ราย เนเธอร์แลนด์ 🇳🇱 1 ราย สวิส 🇨🇭 2 ราย เบลารุส 🇧🇾 1 รายเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก🇮🇳 อินเดีย 1 ราย , 🇲🇲 เมียนมา 4 ราย , 🇳🇱 เนเธอร์แลนด์ 1 ราย🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ 2 ราย , 🇹🇷 ตุรกี 1 ราย , 🇸🇦 ซาอุดีอาระเบีย 5 ราย🇬🇧 สหราชอาณาจักร 1 รายผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้(State Quarantine , Alternative State Quarantine , Local Quarantine) สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

กกต.ประกาศ ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกอบจ. และสมาชิกอบจ. อย่างไม่เป็นทางการ

Fri Dec 18 , 2020
กกต.ประกาศ ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกอบจ. และสมาชิกอบจ. อย่างไม่เป็นทางการ วันนี้ 18/12/2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 17.00น. กกต. จึงกำหนดการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้ว ให้ดำเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละเขตเลือกตั้ง แล้วปิดประกาศไว้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว   กรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจัดให้มีการจับสลากภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง หากผู้สมัครที่ทำการจับฉลากไม่มา หรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้จับสลากแทนและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด บันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว HATYAITODAYNEWS อ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
กกต.ประกาศ ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกอบจ. และสมาชิกอบจ. อย่างไม่เป็นทางการ