กกต.ประกาศ ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกอบจ. และสมาชิกอบจ. อย่างไม่เป็นทางการ

กกต.ประกาศ ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกอบจ. และสมาชิกอบจ. อย่างไม่เป็นทางการ

วันนี้ 18/12/2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 17.00น. กกต. จึงกำหนดการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้ว ให้ดำเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของแต่ละเขตเลือกตั้ง แล้วปิดประกาศไว้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว

2b7be6403f4fb14c1286c5495932944a small HATYAITODAY

  กรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจัดให้มีการจับสลากภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง หากผู้สมัครที่ทำการจับฉลากไม่มา หรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้จับสลากแทนและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด บันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Next Post

ปลื้มปิติ ปชช.นับหมื่นเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Sat Dec 19 , 2020
ปลื้มปิติ ปชช.นับหมื่นเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวานนี้ 18/12/63 “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการนี้ ประทับรถพระที่นั่งเยี่ยมพสกนิกรนับหมื่นคนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนค่ำที่ต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ ทรงแย้มพระสรวล และมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรอย่างเป็นกันเอง นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ชาวสงขลาที่มารับเสด็จด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนจำนวนมากมารอเฝ้าฯ ส่งเสด็จ ณ สนามบินนานชาติหาดใหญ่ เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของจังหวัดควรค่าแก่การจารึกและจดจำไว้ความรู้สึกของพสกนิกรที่มีต่อ […]
ปลื้มปิติ ปชช.นับหมื่นเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี