สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รายงานว่าการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยืนยันพบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นชาวไทย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์

20 07 2020 HATYAITODAY

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย
สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

20 07 2020.2 HATYAITODAY

ทั้งนี้ ทางโฆษก ศบค. ยังได้อัปเดตสถานการณ์ผู้สัมผัสติดเชื้อซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร โดยทั้งหมดไม่มีการตรวจพบเชื้อ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์โควิด-19 

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

สงขลา ถอดล้อรถด้วยตนเองเนื่องจากตำรวจล๊อกล้อเหตุจอดรถผิดที่ ตำรวจย้ำ ต้องไปชำระค่าปรับตามใบสั่งหน้ารถเท่านั้น

Mon Jul 20 , 2020
สงขลา ถอดล้อรถเนื่องจากตำรวจล๊อกล้อเหตุจอดรถผิดที่ ตำรวจย้ำ ต้องไปชำระค่าปรับตามใบสั่งหน้ารถ เหตุเกิดที่เมืองสงขลาตำรวจจราจรล๊อกล้อรถ และมีการถอดล้อออกมาบ้าง ทำลายบ้าง ทั้งๆ ที่ตนเองจอดรถผิด ดังนั้น เพื่อให้ทราบ จอดรถผิดแล้วไม่ว่า แถมยังทำลายอีกรถจอดผิดกฎหมายที่ถูกเจ้าพนักงานใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้าย ต้องไปชำระค่าปรับตามใบสั่งหน้ารถ จึงสามารถนำรถออกไปได้ หากไปกระทำใดๆต่อเครื่องมือบังคับของทางราชการจะมีความผิดทางอาญา ตาม พรบ.จราจรทางบก มาตรา ๕๙ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ขับขี่เคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัติ โดยทางเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้ การเคลื่อนย้ายรถหรือใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ตามวรรคสอง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดสำหรับ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรานี้ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำ อย่าทำลาย อย่าถอด ระวังจะไม่รอดทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายต้องไปชำระค่าปรับตามใบสั่งหน้ารถเท่านั้น   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ตำรวจภูธรเมืองสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01