สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

   วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รายงานว่าการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยืนยันพบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย เป็นชาวไทย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

 

 

ทั้งนี้ ทางโฆษก ศบค. ยังได้อัปเดตสถานการณ์ผู้สัมผัสติดเชื้อซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร โดยทั้งหมดไม่มีการตรวจพบเชื้อ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์โควิด-19 

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา วางแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอพร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

Tue Jul 21 , 2020
สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา วางแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอพร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม นำเสนอแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมอู่ข้าว อู่น้ำและปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง และสตูล หลังจากผ่านพ้นช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา แหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 39 แม้เป็นตัวเลขที่ต่ำ แต่ในเกณฑ์เฉลี่ยถือว่ายังสามารถบริหารจัดการให้เพียงพอสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค รอปริมาณน้ำมาเติมมากขึ้นในช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงในเดือนสิงหาคม ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางด้านนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01