สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย

   วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รายงานว่าการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยืนยันพบผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย เป็นชาวไทย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย

 

ทั้งนี้ ทางโฆษก ศบค. ยังได้อัปเดตสถานการณ์ผู้สัมผัสติดเชื้อซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร โดยทั้งหมดไม่มีการตรวจพบเชื้อ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์โควิด-19 

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ศบค. มีมติประกาศขยายเวลาการสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ อีก 1 เดือน

Wed Jul 22 , 2020
ศบค. มีมติประกาศขยายเวลาการสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ อีก 1 เดือน    ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่ายังคงมีการระบาดที่รุนแรง อีกทั้ง มีคนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีการอนุญาตชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายภายในประเทศที่ดำเนินการอยู่เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเข้มงวดและ ต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระบาดของโรคภายในประเทศ ความจำเป็นที่ในการขยายพรก.ฉุกเฉิน มีรายละเอียดดังนี้ จำเป็นต้องมีอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ อาทิ 1.การควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง 2.การจัดทำระบบติดตามตัวการกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย และ 3.มาตรการการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤติการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่ปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการกำลังพลเรือน ตำรวจและทหารเข้าร่วมปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนาจตาม พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต นอกจากนี้ ทางโฆษก ศบค. มีมติ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ ออกไปอีก 1 เดือน (จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) โดยจะเป็นกฎหมายเชิงป้องกัน […]
ศบค. มีมติประกาศขยายเวลาการสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ อีก 1 เดือน