ดีเดย์ โรงพยาบาลสงขลาครินทร์ เปิดตัวแหล่งฟื้นฟูโควิด-19

1

 

ดีเดย์ โรงพยาบาลสงขลาครินทร์ เปิดตัวแหล่งฟื้นฟูโควิด-19

วันนี้ (1 เม.ย.63) เวลา 15.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการ แถลงข่าวเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 (Songkhla Covid – 19 Recovery Camp) ณ อาคารติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 โดยความร่วมมือ จากโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ กณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากข้อมูลด้าน การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิค – 19 มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วและผู้ที่ติดเชื้อ ส่วนหนึ่ง จะเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นทั้งที่ยังไม่มีอาการ และผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีเชื้อประมาณร้อยละ 30 จะมีอาการ ไม่หนัก สามารถหายเองได้ ซึ่งการกักบริเวณไม่ให้ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสนี้ มีโอกาสแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ

แน่นอนว่า สำหรับผู้ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนั้น ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ใช้วิธีการอยู่ในห้อง แยกจนกว่าจะตรวจไม่พบไวรัสแล้ว ซึ่งจะช่วยลดภาระการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างมาก

โดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 ตั้งขึ้นจากความร่วมมือของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่กำหนดแนวทางร่วมกัน ในการรับมือและหาแนวทางการรองรับผู้ป่วย ที่อาจจะมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งศูนย์นี้จะทำหน้าที่รองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีอาการดีขึ้นแล้วจากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด สงขลา แต่ยังต้องพักฟื้นให้หายขาด เพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านั้น มีเดียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีอาการ รุนแรง ซึ่งภายในศูนย์สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 50 คน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเพียงพอ

ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาต้องได้รับการตรวจในโรงพยาบาล มีผลทดสอบเป็นบวกและได้รับการรักษาแล้ว อย่างน้อย 5-7 วัน มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการส่งตัว จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลเอกชนในหาดใหญ่ ให้เข้าพักในอาคาร โดยมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้วยการสื่อสารและรายงานอาการผ่านระบบกล้อง มีการวัดอุณหภูมิ ในกรณีเจ้าหน้าที่ ต้องเข้าไปในโซนผู้ปวย ต้องมีการแต่งกายด้วยชุด PPE และการป้องกันตามมาตรฐาน นอกจากนี้ การดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 ทางทีมแพทย์ยังให้ความสำคัญในการดูแลด้านสภาพจิตใจของผู้ป่วยควบคู่กัน ไปรวมถึงมีการดูแลด้านสังคมและครอบครัวโดยทีมสังคมสงเคราะห์อีกด้วย

พื้นที่ทางเดินไปร่งโล่ง อากาศไหลเวียนดี สามารถทำความ สะอาดได้ง่าย มีการเเยก โซนสะอาดและโซนติดเชื้ออย่างชัดเจน มีระบบรองรับในการป้องกันการปนเปื้อน รวมถึง ระบบบำบัดน้ำเสียทีได้มาตรฐานของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น พัด ลม ตู้เย็น ทีวี และ WIFI

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 จะเริ่มดำเนินการรับผู้ป่วยรายแรกในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 สำหรับศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 (Covid-19) จ.สงขลา ตั้งแต่อยู่บริเวณด้านหลัง ภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ตินสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ดีเดย์ โรงพยาบาลสงขลาครินทร์ เปิดตัวแหล่งฟื้นฟูโควิด-19
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา

หนึ่งในผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสู้ภัยโควิด-19
หนึ่งในผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสู้ภัยโควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

One thought on “ดีเดย์ โรงพยาบาลสงขลาครินทร์ เปิดตัวแหล่งฟื้นฟูโควิด-19

Comments are closed.

Next Post

เชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะฟักตัวสามารถแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ

พุธ เม.ย. 1 , 2020
ผู้ป่วยโควิด-19 ระยะฟักตัวสามารถแพร่กระจายเชื้อไวร […]
หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์