สถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 21 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย

สถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 21 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

วันที่ 21 เมษายน 2563  จากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรค Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.) มีรายงานสถานการณ์โรค Covid-19 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 696 ราย (+ 46ราย)

วันนี้สงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่ อีก 1 ราย  ติดเชื้อหลังจากกลับจากต่างจังหวัด ขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลแล้ว

  • ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 653 ราย (+ 43 ราย)
  • รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง 4 ราย
  • มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 39 ราย (+ 1 ราย)
  • เป็นคนจังหวัดสงขลา 34 ราย
  • คนจังหวัดอื่น 5 ราย
  • รักษา 9 ราย (+ 1 ราย)
  • หายแล้ว 30 ราย

คนไทยที่กลับจาก มาเลเซีย ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังอาการ COVID-19 จำนวน 15 ราย

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงาน สถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ปัตตานีเร่งประชุมด่วน เพิ่ม4มาตราการสำคัญช่วงโควิด-19

อังคาร เม.ย. 21 , 2020
ปัตตานีเร่งประชุมด่วน เพิ่ม4มาตราการสำคัญช่วงโควิด […]