จ.สงขลายอดผู้ป่วยโควิด-19 เป็น 0 ส่ง 3 รายสุดท้ายกลับบ้านแล้ว หลังแพทย์ตรวจไม่พบเชื้อในร่างกาย

จ.สงขลายอดผู้ป่วยโควิด-19 เป็น 0 ส่ง 3 รายสุดท้ายกลับบ้านแล้ว หลังแพทย์ตรวจไม่พบเชื้อในร่างกาย

วันนี้ 21 พ.ค. 63 ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 โดยความร่วมมือของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา (SONGKHLA COVID-19 Recovery Camp) ณ อาคารติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช ผู้บัญชาการ โรงพยาบาลสงขลานคริทร์ สาขา 2 และคณะแพทย์ พยาบาล ร่วมส่งตัวผู้ป่วย COVID-19 สามรายสุดท้าย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอสะเดา 2 ราย และอำเภอสิงหนคร 1 ราย โดยกลับบ้านวันนี้ จำนวน 2 ราย และเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้กลับไปบ้านก่อนแล้ว 1 ราย หลังเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 จนหายเป็นปกติดีแล้ว ท่ามกลางเสียงปรบมือ ให้กำลังใจ และร่วมแสดงความยินดีของทีมแพทย์และพยาบาล

ด้านรศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่า การเตรียมความพร้อมก่อนส่งตัวผู้หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลับบ้าน ทางคณะแพทย์ พยาบาลได้ทำความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 รวมถึงสร้างการยอมรับโดยคนในครอบครัวและชุมชน ลดการตีตราผู้ป่วยให้มีความมั่นใจ และคลายความวิตกกังวลในตัวผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและที่สำคัญขอให้ทุกคนได้เว้นระยะห่าง รักษาความสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี ก็จะปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ได้

ทั้งนี้สำหรับความพร้อมในการรับมือหากมีการระบาดรอบที่ 2 ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น โดยจังหวัดสงขลามีห้องรองรับผู้ป่วยหนักทั้งหมด 21 เตียง ผู้ป่วยต้องสงสัยหรือกลุ่มเฝ้าสังเกตอาการ จำนวน 50 เตียง และโรงพยาบาลสนาม จำนวน 80-100 เตียง โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานในจังหวัดสงขลา โดยไม่ได้รับเฉพาะแค่จังหวัดสงขลาแต่ยังครอบคลุมไปถึงจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ อีกด้วย

อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมของการระบาดของโรครอบที่ 2 หากประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือช่วยกันรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย ระมัดระวังสุขอนามัยส่วนบุคคล และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กล่าวมาข้างต้น ก็จะช่วยป้องกันให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID -19 รอบที่ 2 ได้อย่างแน่นอน

โควิด-19 97917581 3030849663661912 9130369747035095040 o HATYAITODAY

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ 

Next Post

เตรียมนำเสนอ ศคบ. ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงสิ้นเดือน มิ.ย.63 พร้อมผ่อนคลายระยะที่ 3

Thu May 21 , 2020
เตรียมนำเสนอ ศคบ. ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงสิ้นเดือน มิ.ย.63 พร้อมผ่อนคลายระยะที่ 3 วันที่ 21 พ.ค. 2563 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงภายหลังการประชุม สมช. เพื่อพิจารณาว่าจะขยายการประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือไม่ ด้านพล.อ.สมศักดิ์ แถลงว่า ที่ประชุม สมช. มีมติเห็นชอบขยายประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน คือให้ครอบคลุมเดือน มิ.ย. ทั้งเดือน ซึ่ง 1 เดือนต่อจากนี้จะเตรียมผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเป็นลำดับ ไม่ต้องการให้เกิดการระบาดกลับมาในระลอกที่ 2 เพื่อเหตุผลทางสาธารณสุขเป็นสำคัญ จากนั้นจะมีการนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ซึ่งวันพรุ่งนี้ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป […]
โควิด-19