บุคลากรม.อ.หาดใหญ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 คาดว่าภายใน 7 วันจะฉีดวัคซีนครบ 100%

บุคลากรม.อ.หาดใหญ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 คาดว่าภายใน 7 วันจะฉีดวัคซีนครบ 100%

วันที่ 8 ก.ค. 64 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คอยให้บริการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่างๆ เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

Download

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธารทิพย์ แสงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้า เซนเนก้าจากกระทรวง อว. เพื่อฉีดแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยรวม 4 วิทยาเขต (เว้นวิทยาเขตภูเก็ตที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว) โดยจะฉีดวัคซีนครบคลุมทั้งบุคลากรและผู้ที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอัตราการติดเชื้อ โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 64 นี้ คาดว่าภายใน 7 วันจะฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่ประสงค์ได้ครบ 100%

Download 1


ในส่วนของนักศึกษาคาดว่าจะได้รับจัดสรรวัคซีนประมาณเดือนสิงหาคมนี้ และจะดำเนินการฉีดวัคซีนแก่นักศึกษาทุกคน แต่หากนักศึกษาได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนตามจังหวัดต่างๆ ก็สามารถฉีดก่อนได้ ทั้งนี้ ในส่วนนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องไปฝึกสหกิจ หรือต้องทำงานด่านหน้า ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรในรอบนี้แล้วเช่นกัน

Download 2

อ้างอิง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Next Post

วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) งดออกบิณฑบาต ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ก.ค. 64

Sun Jul 11 , 2021
วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) งดออกบิณฑบาต ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ก.ค. 64 สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา จึงทำให้ทางจังหวัดสงขลาประกาศห้ามการออกนอกเคหสถานของประชาชนตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. ทั้งนี้ทางวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) พระครูมงคลถาวรกิจ เจ้าอาวาสวัด ประกาศพระภิกษุ-สามเณร วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) รับทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่11 – 20 […]
ปกข่าว 01