Pgslot

จ.สงขลา ได้รับการจัดสรรวัคซีน 250,000 โดส ในเดือนก.ค.นี้ โดยมีผู้ประสงค์รับวัคซีนจำนวน 826,484 ราย - HATYAITODAY จ.สงขลา ได้รับการจัดสรรวัคซีน 250,000 โดส ในเดือนก.ค.นี้ โดยมีผู้ประสงค์รับวัคซีนจำนวน 826,484 ราย - HATYAITODAY

จ.สงขลา ได้รับการจัดสรรวัคซีน 250,000 โดส ในเดือนก.ค.นี้ โดยมีผู้ประสงค์รับวัคซีนจำนวน 826,484 ราย

จ.สงขลา ได้รับการจัดสรรวัคซีน 250,000 โดส ในเดือนก.ค.นี้ โดยมีผู้ประสงค์รับวัคซีนจำนวน 826,484 ราย

วันที่ 6 ก.ค. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกอย่างเข้มข้น พร้อมคุมเข้มมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการห้ามเคลื่อนย้ายคนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทั้งจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง            

112439014157257825cb0c82dd7e0521 Small

นอกจากนี้ยังนำ 3 มาตรการหลักมาใช้ในการควบคุมโรค 3 อย่าง ได้แก่ มาตรการในโรงงาน Bubble & Seal สำหรับโรงงานที่มีผู้ติดเชื้อ ส่วนโรงงานที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น ทั้งการคัดกรอง การลดความแออัด การทำความสะอาด การให้โรงงานที่มีศักยภาพจัดที่พักให้กับคนงานของตัวเอง เพื่อส่งเข้าที่ทำงานด้วยถือว่าเป็นบุคคลที่ปลอดเชื้อ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจ และให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของชุมชน หรือหมู่บ้าน ยังพบว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับคลัสเตอร์โรงงาน เมื่อพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการคัดแยกกลุ่มเสี่ยงไว้ในพื้นที่ Local  Quarantine ของแต่ละอำเภอ            

A644793f2c1dd520703d081938a47a0b Small

ส่วนในเรื่องของวัคซีน ขณะนี้ทางจังหวัดสงขลา ได้รับข้อมูลจาก ศบค. ว่า เบื้องต้นในเดือนกรกฎาคมนี้ จังหวัดสงขลา จะได้รับวัคซีน จำนวน 250,000 โดส โดยทางจังหวัดสามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 โดสต่อวัน โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสงขลา มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 109,578  ราย คิดเป็นร้อยละ 13.26 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 37,899 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.59 โดยมีผู้ประสงค์รับวัคซีน จำนวน 826,484 ราย จากเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 1,012,229 ราย

1e74fb4f8c4333bc51f822d00792301f Small

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

จังหวัดสงขลาสั่ง 5 โรงงานดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Tue Jul 6 , 2021
จังหวัดสงขลาสั่ง 5 โรงงานดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงาน และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ “Bubble and Seal” เพื่อเป็นมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยให้สถานประกอบการดังต่อไปนี้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย – บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) – บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) – บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) – บริษัท ท้อปโกลฟเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด – บริษัท […]
ปกข่าว 01