สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 230 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 230 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

    วันอังคารที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

    ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 230 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

รายงานผู้ป่วยฟอร์ม copy16 1 HATYAITODAY

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง

 

 

 

สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คุมเข้มมาตรการเข้า-ออกภายในสนามบิน ขอความร่วมมือผู้โดยสารทำตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Sat Jan 16 , 2021
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คุมเข้มมาตรการเข้า-ออกภายในสนามบิน ขอความร่วมมือผู้โดยสารทำตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประกาศมากตรการเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอความร่วมมือผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่วนราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการฯลฯ) ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกท่าน กรุณาปฏิบัติตามมาตรการในการ เข้า/ออก พื้นที่ ดังนี้ 1. ก่อนเข้าพื้นที่อาคารผู้โดยสาร ทุกท่านจะต้อง Scan QR Code ไทยชนะ “เข้า” ณ ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร 2. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกทุกท่าน จะต้องลงทะเบียน AOT Airports Application ก่อนเข้าห้องพักผู้โดยสารขาออก 3. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกทุกท่าน จะต้อง Scan QR Code ไทยชนะ “ออก” ก่อนผ่าน Boarding […]
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คุมเข้มมาตรการเข้า-ออกภายในสนามบิน ขอความร่วมมือผู้โดยสารทำตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป