สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย 

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้เสนอข้อมูล สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 5 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเดินทางมาจาก รัสเซีย 1 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย บาห์เรน 1 ราย เยอรมนี 1 ราย และญี่ปุ่น 1 ราย

โดยเดินทางมาจาก ?? รัสเซีย 1 ราย ?? อินโดนีเซีย 1 ราย ?? บาห์เรน 1 ราย ?? เยอรมนี 1 ราย ?? ญี่ปุ่น 1 ราย

โดยเดินทางมาจาก ?? รัสเซีย 1 ราย ?? อินโดนีเซีย 1 ราย ?? บาห์เรน 1 ราย ?? เยอรมนี 1 ราย ?? ญี่ปุ่น 1 ราย

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 2 สิงหาคม 2563

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

Sun Aug 2 , 2020
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคีให้อยู่และทำงานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น ขณะนี้ สบต. อยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้า ครม. ได้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยให้คนต่างด้าว  MOU ครบวาระการจ้างงาน 4 ปี คนต่างด้าวที่ไม่ได้ยื่น Name List ตามมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562 […]
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา