สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคีให้อยู่และทำงานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น

ขณะนี้ สบต. อยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้า ครม. ได้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยให้คนต่างด้าว

  1.  MOU ครบวาระการจ้างงาน 4 ปี
  2. คนต่างด้าวที่ไม่ได้ยื่น Name List ตามมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
  3. MOU หานายจ้างไม่ทันภายใน 30 วัน
  4. คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานไป-กลับ ชายแดน ตามมาตรา 64 ที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย และนายจ้างยังมีความต้องการจ้างอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานไปพลางก่อนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  –  31 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ ตรวจลงตรา Visa และทำทะเบียนประวัติ เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้อยู่ และทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

 

Next Post

พยากรณ์อากาศในพื้นที่ จ. สงขลา และรายงานพายุดีเปรสชั่น "ซินลากู (SINLAKU)"

Sun Aug 2 , 2020
พยากรณ์อากาศในพื้นที่ จ. สงขลา และรายงานพายุดีเปรสชั่น “ซินลากู (SINLAKU)” รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. (06.30 UTC) ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ   อ.บางกล่ำ อ.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี จ.สงขลา รวมถึงในทะเลอันดามัน ในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนปะเทศมาเลเซีย ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ อ.กงหรา อ.ตะโหมด จ.พัทลุง อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน จ.สตูล อ.รัตภูมิ อ.คลองหอยโข่ง อ.สะเดา จ.สงขลา  รวมถึงในทะเลอันดามัน ในทะเลอ่าวไทย และบริเวณชายแดนปะเทศมาเลเซีย มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง และพื้นที่ลดลง พายุดีเปรสชั่น ทั้งสองลูก ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้ว ลูกที่ 3 […]
พยากรณ์อากาศในพื้นที่ จ. สงขลา