สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคีให้อยู่และทำงานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น

ขณะนี้ สบต. อยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้า ครม. ได้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยให้คนต่างด้าว

  1.  MOU ครบวาระการจ้างงาน 4 ปี
  2. คนต่างด้าวที่ไม่ได้ยื่น Name List ตามมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
  3. MOU หานายจ้างไม่ทันภายใน 30 วัน
  4. คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานไป-กลับ ชายแดน ตามมาตรา 64 ที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย และนายจ้างยังมีความต้องการจ้างอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานไปพลางก่อนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  –  31 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ ตรวจลงตรา Visa และทำทะเบียนประวัติ เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้อยู่ และทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

 

Next Post

พยากรณ์อากาศในพื้นที่ จ. สงขลา และรายงานพายุดีเปรสชั่น "ซินลากู (SINLAKU)"

อาทิตย์ ส.ค. 2 , 2020
พยากรณ์อากาศในพื้นที่ จ. สงขลา และรายงานพายุดีเปรส […]
พยากรณ์อากาศในพื้นที่ จ. สงขลา