สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 212 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 212 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 11.35 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 212 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "212 ราย (ยอดสะสม 10,053 ราย) ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 8 มกราคม 2564 ติดเชื้อในประเทศ 193 ราย 1.1 ติดเชื้อในประเทศ (ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการฯ) 187 ราย 1) ติดเชื้อในประเทศ (ประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 158 ราย อาการ ลักษณะผู้ติดเชื้อ 40, สมุทรสาคร (46 รายที่1-46 ไม่มีอาการป่วย ราย รพ.ที่เข้ารับรักษา 3,3,380404045051523560 เมียนมา อ่างทอง (18 ราย) ราaที4 -เพศชาย อยู่นระหว่างประสาน(46) -เพศหญิง ราย อายุ ราย พระนครศรีอยุธยา (6 ราย) รายที่ 65 70 ราย -เพศชาย ไม่มีอาการป่วย ราย มีอาการป่วย2ราย ราย อายุ อายุ 27, 39 56,5 สัญชาติไทย ปทุมธานี (1 ราย) รายที่ ราย รพ.โพธิ์ทอง(7) รพ.อ่างทอง รพ.วิเศษชัยชาญ (2) เพศชาย อายุ ไม่มีอาการป่วย ราย -มีอาการป่วย 2ราย สัญชาติไทย รพ.สมเด็จพระสังฆราช (6) มีอาการป่วย รพ.สามโคก"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ราย) นครศรีธรรมราช รายที่ 131 ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 8 มกราคม 2564 ติดเชื้อในประเทศ (ประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาซีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้) 158 ราย (ต่อ) 212 ราย (ยอดสะสม 10,053 ราย) เพศหญิง ลักษณะผู้ติดเชื้อ สัญชาติไทย ตราด (1 ราย) รายที 132 เพศหญิง อายุ อาการ สัญชาติไทย -ไม่มีอาการป่วย ปราจีนบุรี ราย) รายที่ 133 เพศหญิง อายุ รพ.ที่เข้ารับรักษา -รพ.ขนอม 9 สัญชาติไทย ไม่มีอาการป่วย ราชบุรี ราย) รายที 134 อายุ 60 สัญชาติไทย รพ.เขาสมิง มีอาการป่วย สมุทรปราการ (24 ราย) รายที่ 135 158 รพ.กบินทร์บุรี ไม่มีอาการป่วย เพศาย7รายอายุ25,31,40,45,47,48,61ป พิ17ย6(2,2,2,230323465 55,55,56,57,60ปี -สัญชาติไทย 23 ราย สิงคโปร์ ราย รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง ไม่มีอาการป่วย17ราย -มีอาการป่วย7 -รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ (1) รพ.สมุทรปราการ(5) -รพ.เอกชน จ.สมุทรปราการ (6) -อยู่นระหว่างประสาน(12) แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข"

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ตาก (1 ราย) สิงห์บุรี 4 ราย) สมุทรปราการ (5 ราย) ซลบุรี (14 ราย) ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 8 มกราคม 2564 212 ราย (ยอดสะสม 10,053 ราย) 2) ติดเชื้อในประเทศ (อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค) 29 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จันทบุรี (3 ราย) อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1.2 การคัดกรองเชิงรุกในชุมชน (มากกว่าร้อยละ 90 ติดเชื้อไม่มีอาการ) ราย ลักษณะผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการป่วย ระยอง (2 ราย) จังหวัด หนองบัวลำภู (1 ราย) นนทบุรี (1 ราย) -เพศชาย อายุ 23ปี สัญชาติไทย -เพศหญิง อายุ 8ปี สัญชาติไทย กรุงเทพมหานคร (4 ราย) -เพศชาย อายุ 1ปี- เพศหญิง สัญชาติ เมียนมา รายละเอียด อายุ -ไม่มีอาการป่วย รพ.สุวรรณคูหา 8ปี -รพ.บางบัวทอง -ไม่มีอาการป่วย (4) อยู่ระหว่างประสาน (4) ะหว่างประสาน แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 8 มกราคม 2564 212 ราย (ยอดสะสม 10,053 ราย) ยูกันดา (1 ราย) 2.1ผู้เตินทางมาจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านๆ และเข้าสถานกักกันทุกประเภท (14 ราย) ต่อ ประเทศต้นทาง เดินทางถึงไทย ลักษณะผู้ติดเชื้อ การตรวจหาเชื้อ 1..63 ต่อเครื่องที่กาตาร์ เพศชาย อายุ สหราชอาณาจักร (1 ราย) 31ธ.ค.63 สัญชาติยูกันดา เป็นนักท่องเที่ยว เข้าพัก รพ. เพศหญิง อายุ 41 ม.ค. 64 (Day 4) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ สหรัธอเมริกา (2ราย) ASQ กทม./ สัญชาติไทย อาชีพ เซฟ 64 รพ.เอกชน กทม. ม.ค. (Day 5) ผล พบเชื้อ ไม่มีอาการ เพศหญิง อายุ 46ปี สัญชาติไทย อาชีพ นักธุรกิจ ASQ กทม./ รพ.เอกชน กทม. ม.ค. 64 (Day ผลพบเชื้อ มีไข้ เจ็บคอ เพศชาย เพสขายอายุ71ปสัญชาตีไทยอาชีพรับจ้าง อาชีพ รับจ้าง 64 (Day ผลพบเชือ มีไข้ PUI ด่านสุวรรณภูมิ/ รพ.สมุทรปราการ พส่อนลรด"

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 8 มกราคม 2564 ประเทศต้นทาง 212 ราย (ยอดสะสม 10,053 ราย) เดินทางมาถึงไทย 2.2 ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย ลักษณะผู้ติดเชื้อ เข้าประเทศไทยตามเส้นทาง ธรรมชาติ/ตาก เพศหญิง ราย สัญชาติไทย ราย เมียนมา ราย อาชีพ พนักงานสถานบันเทิง เข้าพัก/ รพ. เมียนมา (5 ราย) การตรวจหาเชื้อ 4ม.ค. ผลพบเชื้อ มีอาการไอ มีน้ำมูก คัดจมูก จมูก ไม่ได้รับกลิ่น เพศหญิง อายุ 30ี สัญชาติไทย พนักงานสถานบันเทิง 63 เข้าประเทศไทยตามเส้นทาง ธรรมชาติ/ตาก 27 ม.ค.64 เข้าประเทศไทยตามเส้นทาง ธรรมชาติ/ตาก รพ.แม่สอด 4ม.ค. 64 ผลพบเชื้อ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้รับกลิ่น เพศหญิง อายุ 27ปี สัญชาติไทย พนักงานสถานบันเทิง รพ.แม่สอด 64 ผลพบเชื้อ มีน้ำมูก ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย จมูกไม่ได้กลิ่น เพศหญิง อายุ 25ปี สัญชาติไทย อาชีพ แม่บ้าน รพ.แม่สอด 7ม.ค. (Day ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รพ.แม่สอด แล่ง่ช"

 

 

 

 


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

ตำรวจภูธรสิงหนคร เดินหน้าจับกุมผู้ต้องหาชาย อายุ 40 ปี ครอบครองยาบ้าและจำหน่ายกว่า 63 เม็ด

Sat Jan 9 , 2021
ตำรวจภูธรสิงหนคร เดินหน้าจับกุมผู้ต้องหาชาย อายุ 40 ปี ครอบครองยาบ้าและจำหน่าย กว่า 63 เม็ด เมื่อวานนี้ 8 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. ภายในบ้านไม่มีเลขที่ ชุมชนบ้านบ่อปาบ หมู่ที่ 3 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากสายว่า ได้มีการค้ายาในละแวกนี้สืบทราบว่าผู้ต้องหา ชาย อายุ 40 ปี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เสวี วุ่นหนู ผกก.สภ.สิงหนครพ.ต.ท.พงศ์เทพ ละอองเทพ รอง ผกก. สส.ฯสั่งการให้ ชุดสืบสวน สภ.สิงหนคร นำโดยร.ต.อ.ประเสริฐ บริรักษ์ สว.สส. ฯ ลงพื้นที่จับกุม ชาย อายุ 40 ปี พบของกลางภายในบ้านที่ชายคนดังกล่าวอาศัยอยู่ คือ […]
ตำรวจภูธรสิงหนคร เดินหน้าจับกุมผู้ต้องหาชาย อายุ 40 ปี ครอบครองยาบ้าและจำหน่ายกว่า 63 เม็ด