สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 157 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 157 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

    ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม157 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

 

2 01 5 HATYAITODAY

 

สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

Next Post

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) เร่งจัดทำข้อมูลติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม

Wed Feb 10 , 2021
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) เร่งจัดทำข้อมูลติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม วันที่ 9 ก.พ. 64 มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ดร.สุธิดา สุวรรณรังษี นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษและคณะ จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินการและกระบวนการจัดการศพไร้ญาติ พร้อมได้เยี่ยมชมพื้นที่สุสานฝังศพไร้ญาติของมูลนิธิฯ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อนำข้อมูลสนับสนุนระบบจัดการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนามของสถาบันฯที่ได้ดำเนินการอยู่ ในปัจจุบันแต่ละจังหวัดจะมีองค์กรมูลนิธิภาคประชาสังคม ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศพไร้ญาติภายหลังการชันสูตรศพ ครอบคลุมถึงกระบวนการส่งศพไร้ญาติฝังในสุสานที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการขุดกระดูกขึ้นมาทำพิธีล้างป่าช้าตามธรรมเนียมประเพณีของแต่ละมูลนิธิ ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจและต้องการเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฎิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ.2558 โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม(ค.พ.ศ.) สู่กระบวนการขับเคลื่อนให้มีความสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมในอนาคตต่อไป HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01