สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้เสนอข้อมูล สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้ไม่ผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม

โควิด19

โควิด 19

โควิด 19

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

เตรียมพัฒนาจังหวัดสงขลา สู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563

Mon Aug 10 , 2020
เตรียมพัฒนาจังหวัดสงขลา สู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 ส.ค.63 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน อาทิสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ธนารักษ์พื้นที่สงขลา สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาและ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งการนำสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งสงขลาเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ประกอบด้วยคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคนไทยเชื้อสายจีน อย่างละเท่าๆกัน มีการหลอมรวมวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของชาวสงขลา รวมทั้งมีเมืองเก่าซึ่งเป็นอาคารบ้านเรือนที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน ดังนั้น การพัฒนาสงขลาให้เป็นมรดกโลก เป็นการเปิดโอกาสให้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อบ่งบอกคุณค่าของเมืองทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเทศ เป็นการสร้างรายได้ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาความมั่นคง การอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม สำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563 วันนี้มีการชี้แจงถึงความสำคัญของการนำเมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม บทบาทของสถานศึกษา […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01