เตรียมพัฒนาจังหวัดสงขลา สู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563

เตรียมพัฒนาจังหวัดสงขลา สู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 ส.ค.63 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน อาทิสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ธนารักษ์พื้นที่สงขลา สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาและ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ซึ่งการนำสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งสงขลาเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ประกอบด้วยคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคนไทยเชื้อสายจีน อย่างละเท่าๆกัน มีการหลอมรวมวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของชาวสงขลา รวมทั้งมีเมืองเก่าซึ่งเป็นอาคารบ้านเรือนที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน ดังนั้น การพัฒนาสงขลาให้เป็นมรดกโลก เป็นการเปิดโอกาสให้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อบ่งบอกคุณค่าของเมืองทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเทศ เป็นการสร้างรายได้ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาความมั่นคง การอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
สงขลา
สำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563 วันนี้มีการชี้แจงถึงความสำคัญของการนำเมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม บทบาทของสถานศึกษา และมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นครอบคลุมพื้นที่เมืองเก่า และแนวทางการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ทั้งนี้เพื่อให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการปกป้องดูแล มิให้เกิดอาคารที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำลายทัศนียภาพบริเวณเมืองเก่า และเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา การเข้าร่วมโครงการ UNESCO โดยชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงาน Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก พิจารณางบประมาณในการดำเนินการโครงการ Upstream Process ของ UNESCO และการขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
ทั้งนี้เป็นการก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสงขลา และประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นทางด้าน เศรษฐกิจ การลงทุน การศึกษา เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และพัฒนานาด้านอื่นๆอีกด้วย
สงขลา
สงขลา
อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

สภ. สงขลา ลงพื้นที่จัดระเบียบหาดชลาทัศน์ แนะนักท่องเที่ยวยามราตรีทำตามนโยบาย

Mon Aug 10 , 2020
สภ. สงขลา ลงพื้นที่จัดระเบียบหาดชลาทัศน์ แนะนักท่องเที่ยวยามราตรีทำตามนโยบาย วันที่ 10 ส.ค. 63 ทางเพจ ตำรวจภูธรเมืองสงขลา ได้โพสต์ข้อความทางแฟนเพจตำรวจภูธรเมืองสงขลา ในเรื่องของนโยบายที่จัดระเบียบหาดชลาทัศน์ ให้แก่ท่องเที่ยวยามราตรี โดยมีใจความดังต่อไปนี้ สำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวและชื่นชมชายหาดชลาทัศน์ ทาง สภ.เมืองสงขลา แจ้งเตือนและแนะนำในการมาท่องเที่ยวยามราตรี ในบริเวณหาดชลาทัศน์ 1. ทางตำรวจมีนโยบายที่จะจัดระเบียบหาดชลาทัศน์ โดยขอความร่วมมือ งดเปิดเพลงเสียงดังๆ หมายถึง มาเที่ยวได้ปกติ นั่งกินได้ปกติ เปิดเพลงได้ปกติ แต่ต้องไม่รบกวน 2. การเปิดเพลง ควรเปิดได้ไม่เกิน 24.00 น. เพื่อความเป็นระเบียบและความสงบ หลังจากนั้นท่านจะนั่งชิล กินลม ชมวิว เป็นตามสิทธิของท่านพึ่งมีแต่ขอความร่วมมือไม่เปิดเพลง อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือทุกท่านในการท่องเที่ยว ท่านเที่ยวสนุก ตำรวจก็พร้อมดูแล ส่วนท่านที่ไม่ให้ความร่วมมือ หลังจากเตือน ก็ดำเนินตามกฎหมายต่อไป HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ตำรวจภูธรเมืองสงขลา Facebook iconFacebookTwitter […]
สงขลา