สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 985 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 985 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)


วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 985 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

รายงานผู้ป่วยฟอร์ม2 01 4 HATYAITODAY

 

สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้

 


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

Next Post

สปสช. ย้ำกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ฟรีทุกคน ครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั้งรัฐและเอกชน

Mon Apr 12 , 2021
สปสช. ย้ำกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ฟรีทุกคน ครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั้งรัฐและเอกชน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วย สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ สปสช. ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง ย้ำว่าสิทธิ์การตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นของคนไทยทุกคน ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้สิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิ์สุขภาพอื่นๆ ด้วย ที่สามารถตรวจคัดกรองได้ฟรี หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อก็เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกเช่นกัน สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับตรวจคัดกรองไว้แล้ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สปสช.1330 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สปสช. Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01