สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 143 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 143 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

    ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 143 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

2 01 8 HATYAITODAY

 

 

 

สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

Next Post

โรงพยาบาลสงขลาได้รับตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 ชนิดความดันบวกจำวนวน 2 ตู้ จากภาคเอกชน

Mon Feb 15 , 2021
โรงพยาบาลสงขลาได้รับตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 ชนิดความดันบวกจำวนวน 2 ตู้ จากภาคเอกชน  วันที่ 15 ก.พ. 64 คุณยงยุทธ สุสมากุลวงศ์ และ บริษัทสยามไฟบอซีเมนต์กรุ๊ปและซีแพคโซลูชั่น ในเครือเอสซีจี ได้ส่งมอบห้องตรวจโควิด-19 ห้องความดันบวกชนิด  Positive  Oressure  เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง ในพื้นที่ จชต. ประกอบด้วย โรงพยาบาลสงขลา จำนวน 2 ตู้  โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลบันนังสตา และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก แห่งละ 1 ตู้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่  โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เป็นประธานการมอบตู้ตรวจเชื้อชนิดความดันบวก ร่วมกับ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา บุคลากรสาธารณสุข ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ณ. หจก.ยะลาย่งฮวด ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า สำหรับโครงการมอบตู้ตรวจเชื้อชนิดความดันบวกนี้ เป็นโครงการร่วมกันระหว่างบริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ปและชีแพคโลชั่น ในเครือเอสซีจี กับผู้แทนจำหน่ายของบริษัท เอสซีจี โดยในพื้นที่จังหวัดยะลา มีทางบริษัท ย่งฮวดวัสดุก่อสร้าง และบริษัท จิวมุ้ยเฮียง ย่งฮวดวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมโครงการ เพื่อจะส่งความห่วงใยให้กับพี่น้องบุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะช่วยกันกำจัดโรคโควิด- 19 ให้หายจากประเทศไทย ของเรา ด้วยการคิดค้นนวัตกรรม สำหรับห้องตรวจเชื้อที่จะเป็นเครื่องมือในการปกป้องบุคคลากรทางการแพทย์ให้สามารถลดความเสี่ยงในการทำงานตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ซึ่งได้ทราบมาว่าในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้เคยบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และโรงพยาบาล รามัน มาแล้วในช่วงการระบาดของโรคโควิด- 19 รอบแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้งบริษัทในครือ เอสซีจีและของบริษัท ยะลาย่งฮวด ที่จะพยายามช่วยสนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์ในการดูแลพี่น้องเพื่อนร่วมชาติให้ปลอดภัยจากโรคโควิด- 19 การแพทย์ของโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ที่มาร่วมรับมอบในวันนี้  ซึ่งหวังว่า บุคคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และจะสามารถนำตู้ตรวจเชื้อชนิดความดันบวกไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย ตามวัตถุประสงค์ HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : […]
ปกข่าวใหม่ 01