สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 369 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 369 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

    วันอังคารที่ 18  มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

    ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 369  ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

 

รายงานผู้ป่วยฟอร์ม2 01 2 HATYAITODAY

สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

สงขลา กลุ่มแม่ค้าพ่อค้ารวมตัวเรียกร้อง หลังรัฐบาลสั่งปิดสถานที่บางแห่งชั่วคราว

Mon Jan 18 , 2021
สงขลา กลุ่มแม่ค้าพ่อค้ารวมตัวเรียกร้อง หลังรัฐบาลสั่งปิดสถานที่บางแห่งชั่วคราว วันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา รับหนังสือจากกลุ่มพ่อค้า หาบเร่ แผงลอย ร่วม 20 คน กรณีขอทราบแนวการจัดงานแสดงสินค้า แสดงคอนเสิร์ต และการจำหน่ายสินค้า ในรูปแบบสินค้าสัญจรตามชุมชน สำหรับกรณีดังกล่าวจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 ม.ค. 64 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้กิจการ/กิจกรรม แต่ละประเภท มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ฯ […]
ปกข่าวใหม่ 01