สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 198 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 198 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

    วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

    ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 198 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

รายงานผู้ป่วยฟอร์ม2 01 4 HATYAITODAY

สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

ตรวจเข้มกระเทียมนำเข้าผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา

Sun Jan 24 , 2021
ตรวจเข้มกระเทียมนำเข้าผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา ผลผลิตกระเทียม ปี 2563/63 ภาคเหนือ เป็นแหล่งผลิตที่พื้นที่ ร้อยละ 98.66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 1.05 ขณะนี้เกษตรกรยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการแต่ละรายเก็บสต็อกน้อยลง ตลาดมีความต้องการน้อยลง ด้านการส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมมีการสั่งซื้อลดลง โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาในการประชุมในครั้งนี้ มีมาตรการบริหารจัดการ คือ  1.) ชะลอการขาย ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน อัตราการช่วยเหลือ ค่าจัดการผลผลิต กก.ละ 1 บาท รายละไม่เกิน 3 ไร่  2.) ชดเชยดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 1 ปี วงเงินกู้ ธ.ก.ส. รายละ 50,000 บาท และ  3.) เชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตกระเทียม รวม 7,000 ตัน มูลค่าการซื้อขาย 110,390,000 บาท สำหรับด้านมาตรการทางกฎหมาย  1.) ผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ารายปี ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร ภายใต้ WTO  2.) ควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ครั้งละ 400 กก. ขึ้นไปที่เข้ามาหรือออกจากพื้นที่ 52 จังหวัด  3.) ตรวจเข้มกระเทียมนำเข้าผ่านด่านศุลกากร 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย กรุงเทพ สมุทรปราการ มุกดาหาร สงขลา  4.) ผู้นำเข้าต้องแจ้งปริมาณสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายเดือน 5.) ตรวจสอบ ปราบปรามการลักลอบนำเข้า  6.) กำกับพฤติกรรมทางการค้า HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01