ตรวจเข้มกระเทียมนำเข้าผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา

ตรวจเข้มกระเทียมนำเข้าผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา

ผลผลิตกระเทียม ปี 2563/63 ภาคเหนือ เป็นแหล่งผลิตที่พื้นที่ ร้อยละ 98.66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 1.05 ขณะนี้เกษตรกรยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการแต่ละรายเก็บสต็อกน้อยลง ตลาดมีความต้องการน้อยลง ด้านการส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมมีการสั่งซื้อลดลง

125042833 844752109594511 1476481684974960940 o 1024x576 1 HATYAITODAY

โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาในการประชุมในครั้งนี้ มีมาตรการบริหารจัดการ คือ

 1.) ชะลอการขาย ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน อัตราการช่วยเหลือ ค่าจัดการผลผลิต กก.ละ 1 บาท รายละไม่เกิน 3 ไร่ 

2.) ชดเชยดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 1 ปี วงเงินกู้ ธ.ก.ส. รายละ 50,000 บาท และ 

3.) เชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตกระเทียม รวม 7,000 ตัน มูลค่าการซื้อขาย 110,390,000 บาท

cb593423dbe23e94e881fbbd65caf93f small HATYAITODAY

สำหรับด้านมาตรการทางกฎหมาย

 1.) ผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ารายปี ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร ภายใต้ WTO 

2.) ควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ครั้งละ 400 กก. ขึ้นไปที่เข้ามาหรือออกจากพื้นที่ 52 จังหวัด 

3.) ตรวจเข้มกระเทียมนำเข้าผ่านด่านศุลกากร 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย กรุงเทพ สมุทรปราการ มุกดาหาร สงขลา 

4.) ผู้นำเข้าต้องแจ้งปริมาณสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายเดือน

5.) ตรวจสอบ ปราบปรามการลักลอบนำเข้า 

6.) กำกับพฤติกรรมทางการค้า

5e33854fed7600d04a2232c156c772ae small HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา แจ้งขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 26 ม.ค. 64 และ 28 ม.ค. 64

Sun Jan 24 , 2021
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา แจ้งขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 26 ม.ค. 64 และ 28 ม.ค. 64 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานปรับปรุงงานระบบเสริมหม้อแปลง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 26 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ตั้งแต่บริเวณซอยมาระเสนา 1 และ 2 ซอยทองหวั่นอุทิศ 1 และ 3 ถนนติณสูลานนท์ตำบลเขารูปช้าง และในวันที่ 28 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ตั้งแต่บริเวณซอย 2 บ้านแหลมเคียน ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนทันที ฉะนั้น หากท่านประสงค์จะดำเนินการใดใดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารสถานที่ของท่าน ขอให้ปลดสะพานไฟออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากท่านมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่าย หรือแหล่งจ่ายไฟอื่นๆ ภายใน […]
ปกข่าวใหม่ 01