ตรวจเข้มกระเทียมนำเข้าผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา

ตรวจเข้มกระเทียมนำเข้าผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา

ผลผลิตกระเทียม ปี 2563/63 ภาคเหนือ เป็นแหล่งผลิตที่พื้นที่ ร้อยละ 98.66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 1.05 ขณะนี้เกษตรกรยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการแต่ละรายเก็บสต็อกน้อยลง ตลาดมีความต้องการน้อยลง ด้านการส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมมีการสั่งซื้อลดลง

โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาในการประชุมในครั้งนี้ มีมาตรการบริหารจัดการ คือ

 1.) ชะลอการขาย ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน อัตราการช่วยเหลือ ค่าจัดการผลผลิต กก.ละ 1 บาท รายละไม่เกิน 3 ไร่ 

2.) ชดเชยดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 1 ปี วงเงินกู้ ธ.ก.ส. รายละ 50,000 บาท และ 

3.) เชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตกระเทียม รวม 7,000 ตัน มูลค่าการซื้อขาย 110,390,000 บาท

สำหรับด้านมาตรการทางกฎหมาย

 1.) ผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ารายปี ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร ภายใต้ WTO 

2.) ควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ครั้งละ 400 กก. ขึ้นไปที่เข้ามาหรือออกจากพื้นที่ 52 จังหวัด 

3.) ตรวจเข้มกระเทียมนำเข้าผ่านด่านศุลกากร 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย กรุงเทพ สมุทรปราการ มุกดาหาร สงขลา 

4.) ผู้นำเข้าต้องแจ้งปริมาณสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายเดือน

5.) ตรวจสอบ ปราบปรามการลักลอบนำเข้า 

6.) กำกับพฤติกรรมทางการค้า

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา แจ้งขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในวันที่ 26 ม.ค. 64 และ 28 ม.ค. 64

อาทิตย์ ม.ค. 24 , 2021
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา แจ้งขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่ว […]

รายงานพิเศษ

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 80 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 80 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 95 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 95 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

วิดิโอแนะนำ

James Korean เปิดใหม่ !!! บุฟเฟ่ต์เกาหลีเริ่มต้นที่ 199 เท่านั้น พิกัด หาดใหญ่

James Korean เปิดใหม่ !!! บุฟเฟ่ต์เกาหลีเริ่มต้นที่ 199 เท่านั้น พิกัด หาดใหญ่

Jamcha คาเฟ่เปิดใหม่ มุมถ่ายรูปเยอะ คอชาเขียวห้ามพลาด

Jamcha คาเฟ่เปิดใหม่ มุมถ่ายรูปเยอะ คอชาเขียวห้ามพลาด

Lagom House คาเฟ่สุดชิค ย่าน ญ.ว.

Lagom House คาเฟ่สุดชิค ย่าน ญ.ว.

คาเฟ่ครัวซองต์โฮเมดน้องใหม่สุดฮิต ห้ามพลาด !!!

คาเฟ่ครัวซองต์โฮเมดน้องใหม่สุดฮิต ห้ามพลาด !!!

ร้านอาหารไม้โมก สะเดา อาหารใต้รสเด็ด บรรยากาศร่มรื่น

ร้านอาหารไม้โมก สะเดา อาหารใต้รสเด็ด บรรยากาศร่มรื่น

Vlog หาดใหญ่ไปไหนดี Part 2

Vlog หาดใหญ่ไปไหนดี Part 2