สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย มีดังนี้
เป็นคนไทยทั้ง 2 ราย โดยเดินทางมาจากต่างประเทศ จากสหรัฐอเมริกา 2 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "ผู้ป่วยรายใหม่ มาจากต่างประเทศ ผ่ากรักรงพากพักาทีท่ััท่รัให้ (State Quarantine) 2 ราย กลับจาก สหรัฐอเมริกา 2 ราย ชายไทย อายุ 38 ปี ธุรกิจส่วนตัว ถึงไทย 10 ก.ย. ข้าพัก State Quarantine กรุงเทพมหานคร 23 ก.ย. 63 ผลตรวจพบเชื้อ หญิงไทย อายุ 54 ปี ครูสอนภาษาอังกฤษ ถึงไทย 17 ก.ย. 63 เข้าพัก State Quarantine กรุงเทพมหานคร 21 ก.ย. 63 ผลตรวจพบเชื้อ สรุปสถ COVID-19 2563 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน 1111"

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

 

Next Post

ประเทศมาเลเซียเผยค่าใช้จ่ายในการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศ

Thu Sep 24 , 2020
ประเทศมาเลเซียเผยค่าใช้จ่ายในการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯประเทศมาเลเซีย เผยกำหนดการค่าใช้จ่ายในการกักตัวตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป รัฐบาลมาเลเซียจะเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการกักตัวของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียได้ เป็นเงินจำนวน 4,700 ริงกิตมาเลเซียเป็น (1) ค่าดำเนินการ (ค่าเดินทาง ค่ารถรับ-ส่ง ค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่มาเลเซียที่เกี่ยวข้อง) และ (2) ค่าที่พักโรงแรมกักตัว 14 คืน สำหรับ 1 คน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บ ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย (Entry point) อย่างไรก็ดี ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีก ดังนี้ 1.ในกรณีที่มีบุคคลที่ 2 หรือ 3 ได้รับอนุญาตให้พักร่วมกับบุคคลแรกได้ (อาทิ คู่สมรส/เด็กอายุต่ำกว่า 12 เป็นต้น) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก คนละ 50 ริงกิตมาเลเซีย/คืน 2. ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประมาณ […]
เพิ่มเติม : ประเทศมาเลเซียเผยค่าใช้จ่ายในการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศ