ประเทศมาเลเซียเผยค่าใช้จ่ายในการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศ

ประเทศมาเลเซียเผยค่าใช้จ่ายในการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตฯประเทศมาเลเซีย เผยกำหนดการค่าใช้จ่ายในการกักตัวตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป รัฐบาลมาเลเซียจะเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการกักตัวของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียได้ เป็นเงินจำนวน 4,700 ริงกิตมาเลเซียเป็น
(1) ค่าดำเนินการ (ค่าเดินทาง ค่ารถรับ-ส่ง ค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่มาเลเซียที่เกี่ยวข้อง) และ
(2) ค่าที่พักโรงแรมกักตัว 14 คืน สำหรับ 1 คน
ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บ ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย (Entry point) อย่างไรก็ดี ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีก ดังนี้
1.ในกรณีที่มีบุคคลที่ 2 หรือ 3 ได้รับอนุญาตให้พักร่วมกับบุคคลแรกได้ (อาทิ คู่สมรส/เด็กอายุต่ำกว่า 12 เป็นต้น) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก คนละ 50 ริงกิตมาเลเซีย/คืน
2. ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประมาณ 250 ริงกิตมาเลเซีย/ครั้ง/คน จำนวน 2 ครั้ง

ประเทศมาเลเซียเผยค่าใช้จ่ายในการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศ
โดยในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 จะมีเที่ยวบินพิเศษ เส้นทางกรุงกัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ ครั้งที่ 5
ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่า อยู่ระหว่างการประสานการจัดเที่ยวบินพิเศษ ซึ่งเดินทางสายการบินของ บริษัท การบินไทย
1. หมายเลขเที่ยวบิน: TG 416 ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ เวลาประมาณ 13.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลาประมาณ 15.00 น.
2. ราคาบัตรโดยสาร:
ชั้นธุรกิจ 2,266 ริงกิต (คนไทยได้ส่วนลดและจ่ายเพียง 1,870 ริงกิต)
ชั้นประหยัด 1,270 ริงกิต (คนไทยได้ส่วนลดและจ่ายเพียง 964 ริงกิต)
3. สายการบินจะเปิดให้สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินในวันพุธที่ 16 ก.ย. 63 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศขั้นตอนการสำรองที่นั่งและวิธีการชำระเงินให้ทราบทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยสายการบินจะให้สิทธิ์การสำรองที่นั่งแก่ผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยไม่เกินจำนวนโควตา 100 คน ที่ได้รับจัดสรร
ทั้งนี้ทางประเทศมาเลเซียประกาศมิให้บุคคลใดเดินทางเข้าและออกผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัม เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สถานเอกอัครราชทูตฯ เพิ่งได้รับแจ้งจากทางการมาเลเซียว่า ด่านบูกิตกายูฮิตัมจะไม่อนุญาตให้บุคคลใดเดินทางเข้าออกประเทศมาเลเซียผ่านด่านดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 2563 ซึ่งจะทำให้คนไทยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านบูกิตกายูฮิตัมและด่านสะเดาได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตามขอให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทางบก ระหว่างวันที่ 12-25 ก.ย. 63 โปรดลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางโดยเลือกด่านพรมแดนอื่น ได้แก่ ด่านเบตง หรือด่านสุไหงโก-ลก หรือด่านวังประจัน

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur

Next Post

ศบค.ชุดเล็กเสนอต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน ลากถึงสิ้นเดือน ต.ค.

Thu Sep 24 , 2020
ศบค.ชุดเล็กเสนอต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน ลากถึงสิ้นเดือน ต.ค. เมื่อวานนี้ 23/09/63 เวลา 16.00 น.  ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก โดยมีพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้ มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมด้วยหารือถึงประเด็นที่สำคัญๆ หลายเรื่อง อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับไทย กรณีการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 ก.ย.2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปอีก 1 เดือน ซึ่งจะครอบคลุมตลอดเดือนต.ค.2563 เพราะยังถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข  และหารือถึงประเด็นที่สำคัญๆ หลายเรื่อง อาทิ รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องเสนอในการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 28 ก.ย.นี้   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง […]
ศบค.ชุดเล็กเสนอต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน ลากถึงสิ้นเดือน ต.ค.