สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

    ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

2 01 15 HATYAITODAY

 

 

 

สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

Next Post

จัดหางานจังหวัดสงขลาเตือน !! นายจ้าง รับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ

Thu Feb 25 , 2021
จัดหางานจังหวัดสงขลาเตือน !! นายจ้าง รับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ วันที่ 25 ก.พ. 64 นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อบริหารจัดการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ได้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลีกเลี่ยงปัญหาขาดแคลนแรงงาน สามารถตรวจสอบควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้อย่างเป็นระบบ ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อและแจ้งข้อมูลบุคคลผ่านระบบออนไลน์ กับกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก ปรากฏว่ามีคนต่างด้าว 3 สัญชาติ มาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 654,864 คน ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด […]
ปกข่าวใหม่ 01