เตือนอีกครั้ง บุคคลต่างชาติต้องเตรียมเดินทางออกจากไทย ภายในวัน 26 ก.ย 63

เตือนอีกครั้ง บุคคลต่างชาติต้องเตรียมเดินทางออกจากไทย ภายในวัน 26 ก.ย 63

เตือนอีกครั้ง บุคคลต่างชาติต้องเตรียมเดินทางออกจากไทย ภายในวัน 26 ก.ย 63

 กรณีบุคคลต่างสัญชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หากวีซ่าหรือหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาภายในวันที่ 26 ก.ย.63 แบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
1. ผู้ถือวีซาระยะสั้น (TR, TS, VOA) และที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ให้เตรียมตัวเดินทางออกภายในวันที่ 26 ก.ย. 2563

เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ดังนี้
1.1 เหตุเจ็บป่วย
– ให้นำใบรับรองแพทย์ติดต่อ ตม ในพื้นที่
1.2 เหตุจำเป็นซึ่งเป็นอุปสรรค เช่น ไม่มีเที่ยวบิน หรือ มีสถานการณ์แพร่ระบาด
– ให้ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุล เพื่อออกหนังสือรับรอง นำไปติดต่อ ตม.ในพื้นที่
“โดยจะอนุญาตครั้งละไม่เกิน 30 วัน” นอกเหนือจากนี้ไม่อนุญาต

2.ผู้ถือวีซ่าระยะยาว ดำเนินการขออยู่ต่อ ตามเหตุผลของวีซ่าแต่ละประเภท

หมายเหตุ : สามารถยื่นขออยู่ต่อ ตม. แต่ละพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ก.ย. 2563 โดยจะมีผลตั้งแต่ 27 ก.ย. 2563 พร้อมกันหมดทุกประเภท

หากพบผู้ฝ่าฝืน
1.กรณีมามอบตัวด้วยตนเอง คือ บุคคลต่างสัญชาติประทับตราออกด้วยตนเองที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากพำนักเกินกว่าที่ได้รับการผ่อนผันจะเสียค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท แต่หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 90 วัน จะต้องเสียค่าปรับและโดนแบล็คลิสต์
2. กรณีถูกจับกุม คือบุคคลต่างสัญชาติไม่เดินทางออกตามกำหนด ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และโดนแบล็คลิสต์

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สวท.สุไหงโก-ลก

Next Post

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนส่วนราชการสงขลา

Fri Sep 25 , 2020
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนส่วนราชการสงขลา วันนี้ (25 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ Covid – 19 ของจังหวัดสงขลา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 รายงานสภาวะเศรษฐกิจ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่จะเชิญ คือ การประมูลทะเบียนรถเลขสวย […]
ปกข่าวสำหรับเฟส25 9 4 แก้