สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย มีดังนี้

เป็นคนไทย ?? 7 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
?? บาห์เรน 1 ราย
?? ออสเตรีย 1 ราย
?? จอร์แดน 1 ราย
?? อิรัก 1 ราย
?? กาตาร์ 1 ราย
?? ตุรกี 1 ราย
?? คูเวต 1 ราย
เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

 

Next Post

เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 64

Mon Oct 26 , 2020
เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 64 วันที่ 26 ต.ค. 63 นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เผยว่า สำนักงานจังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หน้า ว่า ในปี 2564 จะดำเนินโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก โดยกลุ่มภารกิจฝึกทักษะ/อาชีพตามความต้องการของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีงานทำจากนายจ้าง/สถานประกอบการ ซึ่งลูกจ้างที่ได้บรรจุงานในสถานประกอบการจะได้รับเงินเดือนจากภาครัฐในอัตราเดือนละ 4,500 บาท สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ที่ขาดแคลนแรงงาน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งต้องการรับสมัครลูกจ้างเข้าทำงานในสถานประกอบการ และสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งความต้องการ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้ 1.ทะเบียนพานิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) 3.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 4.สำเนาหลักฐานแสดงรายชื่อลูกจ้างของสถานประกอบการที่ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมของเดือนที่ผ่านมา พร้อมใบเสร็จการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมสำหรับนายจ้างรายเก่า 5.ใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง 6.กรณีเป็นนายจ้างที่เคยเข้าร่วมโครงการปี 2563 ให้แจ้งชื่อลูกจ้างที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องประกอบการพิจารณาด้วย สำนักจัดหางานจังหวัดสงขลา เผยต่อว่า เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/  สถานประกอบการ […]
เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 64