สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

    วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

    ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

 

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เข้าพักState Quarantine

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เข้าพักState Quarantine

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เข้าพักState Quarantine

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เข้าพักState Quarantine

สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

ในหลวงพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเคลื่อนที่ต้นแบบ พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดน

Sat Jan 30 , 2021
ในหลวงพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเคลื่อนที่ต้นแบบ พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดน     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลและประชาชนไทย ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนไทยและได้พระราชทาน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานและรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน โดยได้พระราชทานมาแล้วรวมทั้งสิ้น  20 คัน เพื่อตรวจเชื้อโควิด-19 และวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วขึ้น จะส่งผลให้ทำการตรวจเชิงรุกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งยังชื่นชมการทำงาน ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ที่สนธิกำลัง กวดขันและบูรณาการการทำงานของกองกำลังป้องกันชายแดน อย่างเข้มข้น ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง ในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง เพิ่มความถี่การตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนทุกด้าน เพิ่มการวางเครื่องกีดขวางตามช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลมและสำคัญในภูมิประเทศ และเครื่องมือพิเศษทุกระบบในการเฝ้าตรวจพื้นที่ เช่น CCTV และการใช้โดรน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการข้ามแดนผิดกฎหมาย ทั้งการลักลอบข้ามแดนของแรงงานผิดกฎหมาย การมั่วสุมผิดกฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติด นายกรัฐมนตรี  ได้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตนตามกฎหมายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เพื่อรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อผู้อื่นในสังคม   HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ในหลวงพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเคลื่อนที่ต้นแบบ พร้อมชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดน