สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 มีนาคม 2563 ในจังหวัดสงขลา

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 มีนาคม 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 มีนาคม 2563  พลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อโรคสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วันที่ 30  มีนาคม 2553 เวลา 13.52 น.) มีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 288 ราย

  • ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 262 ราย
  • รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง 1 ราย
  • มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 25 ราย
  • เป็นคนจังหวัดสงขลา 20 ราย
  • คนจังหวัดอื่น 5 ราย
  • รักษา 14 ราย
  • หายแล้ว 11 ราย

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่าน ใส่หน้ากากอนามัย , ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ,เลี่ยงเอามือแตะใบหน้า แคะจมูก ขยี้ตา และไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์
อ้างอิง: สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

กองทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา มอบชุด Face Shield 300 ชิ้น ให้ สธ.จ.สงขลา

จันทร์ มี.ค. 30 , 2020
เนื่องด้วยเหตุการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO […]
Face Shield