กองทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา มอบชุด Face Shield 300 ชิ้น ให้ สธ.จ.สงขลา

91105164 2907443969335816 7427537934271643648 o 1 HATYAITODAY

เนื่องด้วยเหตุการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตอนนี้ยังมียอดของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และทำให้อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ มีน้อยและหาซื้อได้ยาก อาจจะมีขายแต่ราคาสูงมากขึ้นเป็นเท่าตัว

วันนี้ (30 มี.ค. 63) ที่อาคารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา และผู้บริหารโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา มอบชุด Face shield จำนวน 300 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด ไว้ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมีนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด ได้มีเครื่องมือที่ใช้ป้องกันตนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและรองรับการแพร่ระบาดของโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลกองทัพเรือภาคที่ 2 ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำหน้ากากป้องกัน (Face Shield) ซึ่งเป็นหน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า เพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

วิธีการใส่ Face Shield ที่ถูกต้องควรใส่คู่กับหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นอุปกรณ์กันไม่ให้ติดเชื้อ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมทำ Face Shield

1.แผ่นใส ขนาด A4

2.ยางยืด ขนาดความหนา 1 นิ้ว

3.ฟองน้ำอเนกประสงค์ ตัดให้ได้ขนาด 1x10x1 นิ้ว

4.เทปกาวสองหน้า ขนาด 1 นิ้ว

5.แม็ก

6.กรรไกร

วิธีการทำ

1.ตัดฟองน้ำอเนกประสงค์ ให้ได้ขนาด 1x10x1 นิ้ว

2.ติดเทปกาวสองหน้าลงบนฟองน้ำให้ได้ความยาวพอดี

3.ดึงเทปกาวออก และนำฟองน้ำไปติดกับแผ่นใสขนาด A4 ในด้านยาว

4.นำยางยืดมาติดกับแผ่นใสด้านที่มีฟองน้ำ โดยใช้แม็กเย็บให้ติดกับแผ่นใสทั้งสองข้าง

 

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่าน ใส่หน้ากากอนามัย , ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ,เลี่ยงเอามือแตะใบหน้า แคะจมูก ขยี้ตา และไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

91067328 2907444129335800 129773712453926912 o 2 HATYAITODAY

 

HATYAITODAYNEWS

Next Post

กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19

Mon Mar 30 , 2020
กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19      จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประชุมหาทางช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อลดการเดินทางของเกษตรกรมาสำนักงานเกษตรอำเภอ และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา  ได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งด้านการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำหนดให้มีการควบคุมการเข้า-ออกอาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ โดยเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรคล้องคอหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ และมีการให้บริการเจลล้างมือ การวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุญาตให้เข้าอาคาร การรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า พร้อมเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดให้มากขึ้น และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน ทั้งในห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ลิฟต์โดยสาร และทางเดิน นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการให้ข้าราชการสลับกันทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงาน รวมทั้งเว้นระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในส่วนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ […]
กรมเกษตรสงขลาวางแผนช่วยเกษตรกรผ่านโควิด-19