ชาวสงขลา ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

สคร.12 สงขลา เตือนปชช.ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

ป้องกันโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

สืบเนื่องจากกรณีกระแสข่าวในโซเชียล ของพนักงานหญิงที่อำเภอหาดใหญ่ ที่มีการเดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 มาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นั้นผลตรวจการหาเชื้อ ไม่พบเชื้อโควิด-19

bfc32f24f1e684747fbe5f9ea7f6a5ea small HATYAITODAY

โดยทางผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในประเทศไทยในขณะนี้ อยู่ในช่วงของการระบาดระลอกใหม่ 

จึงขอเน้นย้ำพี่น้องประชาชน ว่ายังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ สแกนไทยชนะ และไม่ประมาท การ์ดไม่ตก สวมหน้าผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 – 2 เมตร หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 

top view doctor completing covid form 23 2148747820 HATYAITODAY

 ทั้งนี้สคร.12 สงขลา ขอความร่วมมือขอให้ประชาชนผู้ที่มีประวัติเดินทางไปตลาดกลางกุ้ง หรือพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา หากมีอาการสงสัยว่าป่วย ให้ขอรับการตรวจโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง ส่วนผู้ไม่มีอาการให้แยกตัวสังเกตอาการตนเองอยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน โดยสวมหน้ากากอนามัย ไม่รับประทานอาหาร หรือใช้ภาชนะและของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการพูดใกล้ชิดกัน  

hands gel bottle wash hands squeeze others wash hands 1150 24721 HATYAITODAY

อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรี กำชับเข้มเพิ่มมาตรการป้องกันลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เพิ่มจุดเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็นช่องทางธรรมชาติที่สามารถเดินข้ามได้สะดวก ด้วยการวางเครื่องกีดขวางต่างๆ รวมถึงการเพิ่มกำลังลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของการเดินเท้า การใช้รถจักรยานยนต์ การใช้รถยนต์ เรือ การใช้โดรนบินลาดตระเวน พร้อมตรวจจุดพักพิงตามแนวชายแดนให้มากขึ้น

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สาธารณสุข จังหวัดสงขลา

Next Post

สธ.สงขลา เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์“ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อห่างไกลโรค ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 64

Tue Dec 22 , 2020
สธ.สงขลา เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์“ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อห่างไกลโรค ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 วันนี้ 22/12/2563 นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 มีผู้บริโภคนิยมซื้อกระเช้าของขวัญ และชุดของขวัญเพื่อนำไปอวยพรแก่ผู้ที่เคารพนับถือ กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์คุณค่าทางโภชนาการ เป็นหนึ่งทางเลือกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่ กระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลด หวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงโรค ช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม หรือสารอาหารอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สคบ.จังหวัดสขลา ได้จัดทีมออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของร้านค้าห้างสรรพสินค้า ในการจัดสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน ไม่จัดสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในกระเช้าของขวัญ แม้ว่าจะมีการห่อปกปิดก็ตาม เนื่องจากทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มะเร็งตับ พิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งกระเช้าของขวัญต้องแสดงวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อนของอาหารทุกชนิดในกระเช้า มีราคาสินค้าและรายละเอียดสินค้าในกระเช้า ทั้งนี้ หากพบเห็นร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า จัดบริการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ไม่ได้มาตรฐาน สามารถ […]
สธ.สงขลา เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์“ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564