สธ.สงขลา เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์“ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อห่างไกลโรค ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 64

สธ.สงขลา เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์“ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อห่างไกลโรค ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 64

วันนี้ 22/12/2563 นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 มีผู้บริโภคนิยมซื้อกระเช้าของขวัญ และชุดของขวัญเพื่อนำไปอวยพรแก่ผู้ที่เคารพนับถือ กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์คุณค่าทางโภชนาการ เป็นหนึ่งทางเลือกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่

สธ.สงขลา เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์“ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
สธ.สงขลา เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์“ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

กระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลด หวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงโรค ช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม หรือสารอาหารอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

สคบ.จังหวัดสขลา ได้จัดทีมออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของร้านค้าห้างสรรพสินค้า ในการจัดสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน ไม่จัดสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในกระเช้าของขวัญ แม้ว่าจะมีการห่อปกปิดก็ตาม เนื่องจากทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มะเร็งตับ พิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งกระเช้าของขวัญต้องแสดงวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อนของอาหารทุกชนิดในกระเช้า มีราคาสินค้าและรายละเอียดสินค้าในกระเช้า

ทั้งนี้ หากพบเห็นร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า จัดบริการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ไม่ได้มาตรฐาน สามารถ แจ้งได้ที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7432-3292 หรือสายด่วน อย. 1556 และหากประชาชนพบการกระทําผิดดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : สาธารณสุข จังหวัดสงขลา

Next Post

นายจ้างโปรดฟัง !! กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศห้ามนายจ้างเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยรถโดยสารสารสาธารณะ

Wed Dec 23 , 2020
นายจ้างโปรดฟัง !! กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศห้ามนายจ้างเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยรถโดยสารสารสาธารณะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ที่ทางศคบ.ได้ประกาศถึงเรื่องการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ทำให้มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและกระจายเชื้อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ 22 จังหวัดดังนี้ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระบุรี ปทุมธานี อยุธยา นนทบุรี กทม. สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ สงขลา ทาง โฆษก ศบค. ให้ทางผู้ว่าราชการในรายชื่อ 22 จังหวัดได้ดำเนินการเฝ้าระวังและยกระดับการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 แนะประชาชนที่มีความเสี่ยง เดินทางไปตรวจหาเชื้อได้ที่สาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบก ออกประกาศ เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01