สรุปสถานการณ์ โควิด-19วันที่ 27 มี.ค. 63 ติดเชื้อสะสม 1,136 ราย เสียแล้ว 5 ราย

สรุปสถานการณ์ โควิด-19วันที่ 27 มี.ค. 63 ติดเชื้อสะสม 1,136 ราย เสียแล้ว 5 ราย นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 91 ราย รวมสะสม 1,136 ราย กลับบ้านแล้ว 97 ราย อยู่โรงพยาบาล 1,035 ราย อาการหนัก 11 ราย เสียชีวิต 5 ราย

สรุปสถานการณ์ โควิด-19วันที่ 27 มี.ค. 63 ติดเชื้อสะสม 1,136 ราย เสียแล้ว 5 ราย
สรุปสถานการณ์ โควิด-19วันที่ 27 มี.ค. 63 ติดเชื้อสะสม 1,136 ราย เสียแล้ว 5 ราย

 

 

ติดเชื้อสะสม 1,136 ราย เสียแล้ว 5 ราย

**เพิ่มเติม จากข้อมูลของ ทางสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาได้อัปเดตสถานการณ์ โควิด-19 ในจังหวัดสงขลาดังนี้
ผู้เข้าเกณฑ์ เฝ้าระวังสอบสวนโรค สะสม 251 ราย
ส่งตรวจ ไม่พบเชื้อ 232 ราย
รอผลตรวจ 0 ราย
ผู้ป่วยสะสม(ยืนยันสะสม) 19 ราย
กลับบ้านแล้ว 1 ราย

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
อ้างอิง: Covid19.th-stat.com The Standard สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

Fri Mar 27 , 2020
  รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 จากสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่า “จุดหัวเลี้ยวหัวต่อ” ซึ่งจะกำหนดอนาคตการระบาดในประเทศ และหากประชาชนไม่ร่วมมือกันจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะระบาดหนักแบบในบางประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลของไทยจะรับมือไม่ไหว จึงเรียกร้องให้ประชาชนร่วมมืออย่างจริงจัง เว้นระยะห่างจากผู้อื่น งดเดินทางโดยไม่จำเป็น รวมถึงงดเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะจะทำให้การแพร่ระบาดขยายออกเป็นวงกว้างสู่กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง กักตัวอยู่ที่บ้านหากมีอาการป่วย และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด หลังจากมาตรการต่างๆ  นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตยังทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยขอให้บริษัทขนส่งและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทำความสะอาดพาหนะก่อนและหลังการเดินทาง โดยเน้นพื้นที่สัมผัสร่วม , เก็บบันทึกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้โดยสาร และคัดกรองผู้โดยสาร หากพบว่ามีไข้หรือไอ ขอให้งดการเดินทาง และขอให้จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างในบริเวณสถานีขนส่งสาธารณะและภายในรถโดยสาร ระดับการป้องกันของอำเภอหาดใหญ่นั้นจะมีการอ้างอิง มาจากประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และผู้โดยสาร ในส่วนของสถานที่ขนส่งในหาดใหญ่บ้านเรานั้น ทางทีมข่าว Hatyai Today News ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อดูสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น และเก็บภาพมาให้ดูกัน           […]
รายงานโควิด ขนส่ง