รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

จากสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่า “จุดหัวเลี้ยวหัวต่อ” ซึ่งจะกำหนดอนาคตการระบาดในประเทศ และหากประชาชนไม่ร่วมมือกันจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะระบาดหนักแบบในบางประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลของไทยจะรับมือไม่ไหว จึงเรียกร้องให้ประชาชนร่วมมืออย่างจริงจัง เว้นระยะห่างจากผู้อื่น งดเดินทางโดยไม่จำเป็น รวมถึงงดเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะจะทำให้การแพร่ระบาดขยายออกเป็นวงกว้างสู่กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง กักตัวอยู่ที่บ้านหากมีอาการป่วย และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด

หลังจากมาตรการต่างๆ  นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตยังทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยขอให้บริษัทขนส่งและผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทำความสะอาดพาหนะก่อนและหลังการเดินทาง โดยเน้นพื้นที่สัมผัสร่วม , เก็บบันทึกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้โดยสาร และคัดกรองผู้โดยสาร หากพบว่ามีไข้หรือไอ ขอให้งดการเดินทาง และขอให้จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างในบริเวณสถานีขนส่งสาธารณะและภายในรถโดยสาร

ระดับการป้องกันของอำเภอหาดใหญ่นั้นจะมีการอ้างอิง มาจากประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และผู้โดยสาร

ในส่วนของสถานที่ขนส่งในหาดใหญ่บ้านเรานั้น ทางทีมข่าว Hatyai Today News ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อดูสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น และเก็บภาพมาให้ดูกัน

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
บริเวณทางเข้าฝั่งรถตู้ที่มีจำนวนผู้โดยสารน้อยลงอย่างถนัดตา

 

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จุดรอรถโดยสารเพื่อไปยังต่างจังหวัด ฝั่งทางออก

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
ทุกที่นั่งในขนส่งจะมีการติดป้ายกำกับตามนโนบายของรัฐ

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
ระบบขนส่งสาธารณะสงขลาในสถานการ์ณช่วงโควิด-19

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
สำหรับการโดยสารผ่านรถยังมีผู้ใช้บริการอยู่บ้าง

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
อย่างนึ่งที่ชัดเจนคือ จำนวนรถที่เท่าเดิมกับจำนวนผู้โดยสารที่น้อยลง

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
ระบบขนส่งสาธารณะสงขลาในสถานการ์ณช่วงโควิด-19

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
บริเวณจุดรับขนส่งของ

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
บริเวณขนส่งรถตู้ ของอำเภอหาดใหญ่ ‘ตลาดเกษตร’

 

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว ที่แลดูเงียบคนอย่างถนัดตา

 

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
บริเวณข้างหน้าสถานีขนส่งตลาดเกษตร

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
ระบบขนส่งสาธารณะสงขลาในสถานการณ์ช่วงโควิด-19

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
ส่วนใหญ่ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ที่มาส่งของเท่านั้น

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จุดนั่งรอเรียกขึ้นเครื่อง ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
ระบบขนส่งสาธารณะสงขลาในสถานการ์ณช่วงโควิด-1

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
ทางเดินระหว่างเข้าไปยัง Gate

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จุดเข้า Gate สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ

 

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
ช่องทางออก ด้านส่วนให้เช่ารถสาธารณะ

 

 

 

ระบบขนส่งสาธารณะสงขลาในสถานการ์ณช่วงโควิด-19
จุดทางออกสนามบินนานาชาติหาดใหญ่

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19
ทางด้านสถานนีรถไฟ ยังมีคนใช้บริการอยู่ และการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง

 

รายงานระบบขนส่งสาธารณะหาดใหญ่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพและเรื่อง: HATYAITODAYNEWS
แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม: BBC ประเทศไทย

Next Post

รถไฟไทยแจ้ง!! 1 เมษา หยุดวิ่งสาย เหนือ-อีสาน-ใต้

Fri Mar 27 , 2020
รถไฟไทยแจ้ง!! 1 เมษา หยุดวิ่งสาย เหนือ-อีสาน-ใต้ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 นายวรวุฒิ มาลา รักษาการ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และรายงานจากกรุงเทพธุรกิจ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรวดเร็ว โดยภายหลังที่ฝ่ายบริการโดยสารพิจารณาแล้ว การรถไฟฯ จึงเตรียมประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น 22 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยให้ผู้โดยสารรับคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องมีการเดินรถที่ได้ประกาศงดเดินไปแล้วนั้น ให้อำนาจผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร รฟท. เป็นผู้พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สาเหตุที่การรถไฟไทย งดเดินขบวนรถดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผนวกกับจากการตรวจสอบการสถิติการเดินทางในช่วง เดือน มีนาคม พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางเป็นจำนวนมาก มีจำนวนผู้โดยสารในแต่ละขบวนกว่า 50% เนื่องจากผู้โดยสารอาจเกิดความกังวลและต้องการลดความเสี่ยจากการติดเชื้อไวรัสฯ นอกจากนี้ ในส่วนของการสำรองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เมษายน พบว่า […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟส รถไฟ 01